BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Snarska Alicja
Tytuł
Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach jako ważny obszar kształcenia zawodowego w technikach
Internships in Enterprises as an Important Factor in Vocational Training in Vocational Secondary Schools
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 3, s. 109-125, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Kształcenie zawodowe, Jakość kształcenia
Vocational training, Quality education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obok takich tematów jak sześciolatek w szkole, dziewczyny na politechnikach, likwidacja gimnazjów i gender w szkołach, w ostatnim czasie w edukacji dużo miejsca poświęca się na dyskusję o kształceniu zawodowym na poziomie ponadgimnazjalnym. Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie, czy technika w obecnej postaci powinny istnieć i czy mają szansę przetrwać, umożliwiając uczniom styczność z przedsiębiorstwem, czyli prawdziwą naukę zawodu, przez zaledwie 4 tygodnie w ciągu 4 lat nauki. (fragment tekstu)

The subject of this paper is vocational education in vocational high schools in Poland and its aim is to argue that presently vocational high schools fai l at providing their students with qualifications necessary to work in their profession of choice. The problem is important as the unemployment rate among young people is high while the employers claim there is a deficit of qualified workforce on the labour market. The paper presents the results of a survey carried out among vocational high school students which showed that 95 % of students believe that 4 weeks of apprenticeships is insufficient. Given the opinions of the employers and the results of the survey among the vocational high school students, it seems surprising that the changes made to the vocational core curriculum were not more substantial. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010, FRSE, Warszawa 2003.
 2. http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/ef0018_pl.htm[dostęp 18.03.2014].
 3. http://new.koweziu.edu.pl/szkola-dla-rynku-pracy [dostęp 18.03.2014].
 4. http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/78375 [dostęp 18.03.2014].
 5. Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 6. Instrukcja nr 58 Komitetu Pracy i Płac z 31.10.1961 r. w: Nowacki T., Zawodoznawstwo, ITeE, Radom 1999, s. 64.
 7. Jeruszka U., Kształcenie prozawodowe i zawodowe w kontekście integracji Europy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002, s. 145.
 8. Kwiatkowski S. M., Kształcenie zawodowe - wyzwania, priorytety, standardy, IBE, Warszawa 2006, s. 36-37.
 9. Mały Rocznik Statystyczny 2007, GUS, s. 231-232.
 10. Mały Rocznik Statystyczny 2013, GUS, s. 242-243.
 11. Nowacki T., Zawodoznawstwo, ITeE, Radom 1999, s. 55.
 12. Symela K., Jakość kształcenia zawodowego, w: Szkoła a rynek pracy, red. A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 190.
 13. Woźniak I., Uznawalność dyplomów i świadectw w krajach Unii Europejskiej, w: Szkoła a rynek pracy rynek pracy, red. A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 270.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.3.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu