BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilipczuk Olga (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza jakości procesów biznesowych jako narzędzie identyfikacji przyczyn niepowodzenia organizacji usługowych w warunkach kryzysu
Business Process Quality Analysis as a Tool of Identification the Reasons of Firm's Failure Under Crisis Conditions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 17, s. 53-63, rys.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego
Słowa kluczowe
Jakość, Procesy biznesowe, Sytuacje kryzysowe, Przedsiębiorstwo usługowe, Przyczyny kryzysu
Quality, Business processes, Crisis situations, Service enterprise, Causes of crisis
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Problematyka kryzysu na globalnym rynku finansowym, jego wpływ na gospodarkę naszego kraju oraz zapobieganie ujemnym skutkom kryzysu jest obecnie jedną z priorytetowych spraw znajdujących się w centrum zainteresowania wszystkich ekonomistów. W warunkach kryzysu jeszcze większego znaczenia nabierają reorganizacja oraz udoskonalenie procesów gospodarczych. Sytuacja gospodarcza sprawiła, że konkurencja nasila się i aspekt jakości procesów wychodzi na pozycję wiodącą. W celu opracowania nowej, własnej metody analizy jakości procesów usługowych wymagających usprawnienia podjęto badania nie tylko nad metodami analiz procesów usługowych, ale również nad narzędziami informatycznymi wspierającymi te metody. W artykule przedstawiono wyniki badań oraz wymieniono zalety i wady poszczególnych metod i systemów zarządzania procesami biznesowymi.(fragment tekstu)

The 2008-2009 global economic crisis is affecting millions of people and is one of the hottest topics in the world. This article represents the Business Process Modeling methods and their great meaning under conditions of crisis. The primary aim of paper is to describe the problem of identification of non-effective business processes and to take a crack to solve this problem.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bendell T., Boulter L., Benchmarking, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2003.
  2. Gabryelczyk R., Lasek M., Modelowanie procesów gospodarczych za pomocą ARIS-Toolset, Wyd. Nowy Dziennik, Warszawa 1999.
  3. Gabryelczyk R., Reengineering: Restrukturyzacja procesowa przedsiębiorstwa, Nowy Dziennik, Warszawa 2000.
  4. Kale V., SAP R/3. Przewodnik dla menedżerów, Helion, Warszawa 2001.
  5. Kasprzak T., Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
  6. Muller R., Rupper P., Process Reengineering, Wydawnictwo ASTRUM, 2000.
  7. Perechuda K., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości: koncepcje, modele, metody, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2001.
  8. Repin W.W., Eliferow W. G., Procesnyi podchod k uprawleniu, RIA "Standarty I Kaczestwo", Moskwa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu