BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec Jan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Spójność gospodarcza i społeczna Unii Europejskiej w latach 2007-2013
Economic and Social Cohesion in the European Union in 2007-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 185-196, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Konwergencja, Polityka spójności, Wzrost gospodarczy
Convergence, Cohesion policy, Economic growth
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 2007-2013 na tle jej uwarunkowań makroekonomicznych związanych z kryzysem gospodarczym i społecznym, a także ocena tych zmian z punktu widzenia głównego celu polityki spójności. Wskaźnikiem spójności gospodarczej jest indeks PKB per capita, wyrażony standardem siły nabywczej w % średniej unijnej, natomiast wskaźnikiem spójności społecznej - wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wyłączeniem społecznym. W badaniach zastosowano statystykę opisową, analizę dynamiki zjawisk i analizę korelacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że w tym okresie nastąpiła poprawa spójności społecznej i gospodarczej UE, która wynikała zarówno z procesów umiarkowanego wzrostu gospodarczego w krajach słabiej rozwiniętych, jak i z kryzysu gospodarczego oraz finansowego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the changes in the economic and social cohesion in the years 2007-2013 against the background of its macroeconomics condition associated with economic and financial crisis, and their assessment from the point of view of cohesion policy. Indicator of economic cohesion is an index of GDP per capita (PPP, EU = 100), while social cohesion - people at risk of poverty or social exclusion in percentage of total population. The study used descriptive statistics, analysis of the economic dynamics and correlation analysis. The study shows that in the period of improved economic and social cohesion of the EU, while stemmed from both the processes of economic growth in lees developed countries, and from the economic and financial crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R., Sala-i-Martin X., Convergence, "Journal of Political Economy" 1992, t. 100.
 2. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_d2jan&lang=en.
 3. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=name_aux_gph&lang=en.
 4. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/ show.do?dataset=name_r_e0digdp&lang=en.
 5. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab/table&inuit=1&plugin=1&language= en&pcode= t2020_50.
 6. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language= en&pcode=tec00114.
 7. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language= en&pcode=tgs00006.
 8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language= en&pcode=tec00114.
 9. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language= en&pcode=tps00001.
 10. Mankiw N., Romer D., Weil D., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1992, t. 107.
 11. Sala-i-Martin X., Regional Cohesion: Evidence and the Theories of Regional Growth and Convergence, "European Economic Review" 1996, t. 40.
 12. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy UE C 326 z 20.10.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu