BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burchard-Dziubińska Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Budżet obywatelski jako partycypacyjna forma współrządzenia
Participatory Budget as a Form of Co-Governance
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 197-208, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finanse publiczne, Zarządzanie partycypacyjne, Partycypacja społeczna, Budżet obywatelski
Local government, Public finance, Participative management, Social participation, Participatory budgeting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy zagadnienia rozwoju budżetów obywatelskich w Polsce i na świecie. Analiza zebranych informacji uprawnia do stwierdzenia, że ta forma współrządzenia zyskuje w Polsce na popularności. Odpowiednio zorganizowane procedury opracowania i realizacji budżetów obywatelskich mogą przyczynić się w przyszłości do wzrostu zaufania między obywatelami a władzami lokalnymi. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the issue of participatory budgets development in Poland and in the world. Analysis of collected information enables to conclude that this form of co-governing is gaining popularity in Poland. Appropriately organized procedures of the development and implementation of such budgets, may contribute to the growth of trust between citizens and local authorities in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandarzewski K., Ekspertyza dotycząca aktualnych podstaw prawnych i zmian niezbędnych dla rozwoju budżetów partycypacyjnych na poziomie lokalnym w Polsce, Fundacja im. Stefana Batorego - Program Masz Głos, Masz Wybór, Warszawa 2013.
 2. Citizens as Partners, OECD Handbook on Information, Consultation and Public Participation in policy-making, OECD 2001.
 3. Dąbrowiecki Ł., Górski R., Oddać władzę ludziom. Jak wprowadzić demokrację uczestniczącą w swojej gminie, FA, Kraków 2010.
 4. Ganuza E., Baiocchi G., The Power of Ambiguity: How Participatory Budgeting Travels the Globe, w: The Spread of Participatory Budgeting Across the Globe: Adoption, Adaptation, and Impacts, red. B. Wampler, J. Hartz-Karp, "Journal of Public Deliberation" 2012, t. 8, nr 2, www.publicdeliberation.net/cgi/viewcontent.cgi? article=1229&context=jpd.
 5. http://www2.portoalegre.rs.gov.br/op/default.php?p_secao=96.
 6. Kieżun W., Czterej jeźdźcy apokalipsy polskiej biurokracji, w: "Kultura" 2000, nr 3/630.
 7. Kłębkowski W., Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013.
 8. Santos B.d.S., Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive Democracy, "Politics and Society" 1998, nr 4.
 9. Sintomer Y., Herzberg C., Allegretti G., Learning from the South: participatory budgeting worldwide, InWEnt gGmbH, Bonn 2010.
 10. Trykozko R., Ekspertyza prawna dotycząca możliwości wprowadzenia budżetu obywatelskiego w miastach, Fundacja im. Stefana Batorego - Program Masz Głos, Masz Wybór, Warszawa 2013.
 11. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (DzU 1990, nr 16, poz. 95).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu