BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyż Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Ocena podatku od obrotów walutowych (podatku Tobina) w świetle działań antykryzysowych
The Evaluation of Currency Trade Tax (Tobin Tax) in the Context oof Anticrises Actions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 17, s. 65-73, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego
Słowa kluczowe
Podatek Tobina, Zapobieganie kryzysowi, Transakcje walutowe, Kryzys gospodarczy, Podatki
Tobin tax, Crisis prevention, Foreign Currency Transactions, Economic crisis, Taxes
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Nie ulega wątpliwości, że dzisiejsza gospodarka światowa przechodzi kryzys. Czynników powodujących ten stan jest wiele, zarówno tych bezpośrednich, jak i pośrednich. W celu przeciwdziałania skutkom kryzysu państwa podejmują wiele działań. Władze oferują podmiotom między innymi wiele udogodnień związanych z podatkami. Należy stwierdzić, że panuje tendencja do zmniejszania obciążeń podatkowych podmiotów gospodarczych, co ma wpłynąć na poprawę ich płynności finansowej, a w konsekwencji zwiększyć produkcje i inwestycje. Koszt tych działań jest jednak znaczący. Malejące wpływy podatkowe powodują zadłużanie się gospodarek i przerzucanie kosztów kryzysu na przyszłe pokolenia. Wydawać by się mogło, że w takiej sytuacji wprowadzanie nowego podatku jest sprzeczne z logiką. Jeżeli jednak w grę wchodzi wprowadzanie podatku, który miałby przeciwdziałać kryzysom, to warto rozważyć ten pomysł. Podatek Tobina w założeniu nie ma być odczuwany przez sferę realną, ma obciążać tych, którzy spekulują walutą, co powinno w konsekwencji oznaczać ograniczenie obrotu. Jak wykazano, podatek ten ma jednak wady, które należałoby wyeliminować. W idei podatku Tobina tkwi postulat ograniczenia wahań kursów walutowych. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, że wahania kursowe są czymś złym. Po rozważeniu wszystkich wad i zalet podatek Tobina mógłby stać się środkiem zaradczym na kryzysy walutowe, na które niewątpliwie trzeba się przygotować.(fragment tekstu)

The world is going through one of the biggest crisis in history. Countries spend great amounts of money to ease the effects of that crisis. As sources of that capital are in major new loans and bond issues, it causes increase of public debts. The current crisis is therefore a moment, when questions about ways of avoiding such troubles are being asked. One of the reasons of an economic crisis is much fluctuations of currencies exchange rate. Those fluctuations can be caused by speculative capital movements, interested in short-term profit. Since the fall of Bretton Woods system, when fixed currencies exchange have been replaced by floating one, there have been over 70 currency crises, many of them with major repercussions. One of the possible ways to fight too much fluctuations along with gaining capital needed to ease the effects of a crisis is to levy a special tax on all trade of currency across borders, which is called a Tobin tax. The author of the article is trying to evaluate the concept of such tax, its effectiveness, implications, pros and cons.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Debt bias and other distortion: crisis-related issues in tax policy, International Monetary Fund, New York 2009.
 2. Foreign Exchange 2007, IFSL Research, London 2007.
 3. Frankel J., How well do foreign exchange markets function: might a Tobin tax help?, NBER Working Paper 5422, January 1996.
 4. Kaiser J., Chmura T., Pitz T., The Tobin Tax - a game-theoretical and an experimental approach, http://ssrn.com/abstract=936924, 2007.
 5. Kaminsky G.L., Reinhart C.M., The twin crises: the causes of banking and balance-of-payments problems, "American Economic Review" Vol. 89.
 6. Kennen P., Currencies, crises, and crashes, "Eastern Economic Journal" 2002, Vol. 28, No. 1.
 7. Knoller M., National Debt Hits Record $11 Trillion, www.cbsnews.com, 3.09.2009.
 8. Małecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żuławska U., Kryzysy walutowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 9. Reisen H., Tobin tax: could it work?, "OECD Observer" 2002, No. 231/232.
 10. Tax responses to the global economic crisis, Deloitte Touche Tohmatsu, czerwiec 2009.
 11. Tobin J., Prologue, w: The Tobin Tax. Coping with Financial Volatility, red. M. Haq, I. Kaul, I. Grunberg, Oxford University Press, New York-Oxford 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu