BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Golejewska Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Doświadczenia wybranych polskich regionów w rozpoznaniu i wdrażaniu inteligentnych specjalizacji
Experience of Selected Polish Regions in the Identification And Implementation of Smart Specialisations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 209-220, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Region, Inteligentna specjalizacja, Strategia innowacyjna
Region, Smart specialization, Innovation strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstrakt
Inteligentne specjalizacje (IS) jako nowy instrument polityki spójności UE zobowiązują regiony państw członkowskich do wybrania obszarów, w których chcą się specjalizować i podnosić swą konkurencyjność. Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń regionów Polski Wschodniej w zakresie identyfikacji i wdrożenia inteligentnych specjalizacji. W artykule omówiono podstawy teoretyczne koncepcji inteligentnych specjalizacji, pokazano ich miejsce w dokumentach strategicznych na poziomie krajowym w Polsce, a także zarysowano postępy pięciu regionów Polski Wschodniej w zakresie zdefiniowania i implementacji inteligentnych specjalizacji. (abstrakt oryginalny)

In the context of smart specializations (SS) as a new instrument of the EU cohesion policy regions are to identify areas of specializations in which they want to excel and build its competitiveness. The aim of the paper is to provide the experience of region of Eastern Poland in the identification and implementation of smart specializations. In the paper a theoretical background of smart specialisations and the place of SS in strategic documents in Poland are discussed, followed by the advancement of 5 regions of Eastern Poland in the selection and implementation of SS. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych GUS, Rachunki regionalne, www.stat.gov.pl (20.10.2014).
 2. Camagni R., Capello R., Regional innovation patterns and the EU regional policy reform: toward smart innovation policies, "Growth and Change" 2013, t. 44.2, s. 355-389.
 3. Foray D., Economic fundamentals of smart specialisation, w: "Ekonomiaz" 2013, nr 83.2, s. 54-78.
 4. Gaczek W.M., Matusiak M., Innowacyjność gospodarek województwa Polski Wschodniej - ocena, znaczenie, perspektywy. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Poznań 2011.
 5. Komisja Europejska, Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2012.
 6. Komisja Europejska, Strategie innowacji krajowych/regionalnych na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), 2013, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/ informat/2014/smart_specialisation_pl.pdf.
 7. Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS), Dokument przyję-ty 8 kwietnia 2014 r., www.mg.gov.pl/files/upload/15049/Krajowa%20inteligen tna%20specjalizacja.pdf.
 8. OECD, Innovation-driven Growth in Regions: the Role of Smart Specialisation, Paris, OECD Publishing 2013.
 9. Piątkowski M., Szuba T., Wolszczak G., Review of national and regional research and innovation strategies for smart specialization (RIS3) in Poland, Washington DC, World Bank Group 2014, http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/01/ 19352498/review-national-regional-research-innovation-strategies-smart-speciali zation-ris3-poland.
 10. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) (projekt), www.rsi.podkarpackie.pl/Aktualnosci/Strony/Ogłoszenie-o-konsultacjach-społecznych.aspx.
 11. Rogut A., Piasecki B., NPF - wdrożenie wyników. Identyfikacja zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań inteligentnej specjalizacji regionów w oparciu o metody warsztatowe. Sprawozdanie końcowe z warsztatów, GIG, Łódź 2013.
 12. Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+, styczeń 2014, www. spin-no.pl/rsi/aktualnosci/31-swietokrzyska-strategia-badan-i-innowacyjnosci-ris3-przyjeta-uchwala-sejmiku
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu