BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antosiewicz Maciej (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)
Tytuł
System pozycjonowania precyzyjnego o przeznaczeniu ogólnopolskim dla województwa małopolskiego
All-Poland Precise Positioning System for the Małopolskie Province
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2007, nr 1/1/1, s. 23-42, rys., tab., bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe
Global Position System (GPS), Systemy informatyczne, Transmisja danych, Rozwój regionalny
Global Position System (GPS), Computer system, Data transmission, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska, Województwo małopolskie
Malopolska, Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
We wrześniu 2006 r. uruchomiony został Małopolski Systemem Pozycjonowania Precyzyjnego (MSPP) o przeznaczeniu ogólnogospodarczym. Działania związane z utworzeniem systemu miały na celu: - zapewnienie możliwości wyznaczania z dokładnością do 3 cm pozycji dowolnego punktu za pomocą systemu satelitarnego NAVSTAR GPS i powierzchniowych poprawek RTK/DGPS generowanych na podstawie sieci równomiernie rozłożonych stacji referencyjnych; - dostarczenie narzędzia wspierającego rozwój regionalny w zakresie wykorzystania systemu GPS dla celów ogólnogospodarczych, w tym systemów teleinformatycznych do koordynacji, zarządzania i monitoringu. Prace przy MSPP obejmowały: budowę w województwie małopolskim 3 dodatkowych stacji referencyjnych (Tarnów, Nowy Targ, Proszowice), utworzenie systemu obliczeniowego do generowania powierzchniowych poprawek RTK/DGPS oraz dostawę 8 odbiorników GPS przeznaczonych do precyzyjnych pomiarów RTK. W MSPP zastosowano rozwiązanie, opracowane w firmie Trimble/Terrasat wykorzystujące technologię wirtualnych stacji referencyjnych (Virtual Reference Stations - VRS). Główne cechy funkcjonalne systemu MSPP: - otwartość systemu, a tym samym możliwość rozbudowy systemu, dołączania kolejnych stacji, wprowadzania nowych formatów udostępnianych danych; - wysoka dokładność wyznaczania pozycji (do 3 cm w poziomie) przy zachowaniu 99% poziomu ufności wyznaczenia; - udostępnianie danych w trybie 24h/365 dni (24 godziny na dobę przez 365 dni w roku); - szybkość i prostota obsługi przy zapewnieniu automatycznego wznawiania działania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych; - możliwość dystrybucji poprawek RTK/DGPS poprzez transmisję GSM/GPRS, Internet lub FM w ramach osobnych pakietów transmisji: dla całej sieci, dla każdej stacji; - generowanie i prezentacja wyników, raportów, analiz działania systemu w postaci opisowej i graficznej. Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Województwem Śląskim i Województwem Małopolskim, pozwoliło na objęcie działaniem systemu MSPP (poprawki RTK/DGPS) obszaru województw: śląskiego i małopolskiego. Dzięki udostępnieniu stacji Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie, dane z tej stacji będą dostępne dla rejonu Warszawy, a dla obszaru pomiędzy Warszawą, Katowicami i Krakowem będą dostępne precyzyjne poprawki DGPS. Budowa MSPP została zrealizowana ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 1.5 - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego - wchodzącego w skład Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego.(abstrakt oryginalny)

In September 2006, the Małopolski Precise Positioning System (Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego - MSPP) for universal economic purposes was initiated. The activities related to developing the system aimed at: - ensuring an opportunity to set the position of any point with 3 cm accuracy using the NAVSTAR GPS satellite system and the RTK/DGPS surface corrections generated based on the network of evenly distributed reference stations; - providing an instrument to support regional development in using the GPS system for universal economic purposes, including ICT systems for coordination, management and monitoring. Working on MSPP included: constructing 3 additional reference stations in the Małopolskie Province (Tarnów, Nowy Targ, Proszowice), creating a computing system to generate RTK/DGPS surface corrections, and delivering 8 GPS receivers for precise RTK measurements. MSPP uses a solution developed by Trimble/Terrast company, using the Virtual Reference Stations technology (VRS). Main functional features of the MSPP: - openness of the system, which means that the system can be expanded, more stations can be added, new format of available data introduced, - high accuracy of positioning (up to 3 cm horizontally), keeping 99% level of confidence, - making data available 24h/365 days (24 hours a day, 365 days a year), - rapid and easy operation with automatic restarting option in case of emergency, - possibility to distribute RTK/DGPS corrections through GSM/GPRS transmission, the Internet or FM within separate transmission packages: for all the network and every station. Signing a cooperation agreement between the Chief National Geodesist, the Śląskie Province and the Małopolskie Province, allowed to include in the scope of the MSPP operation (RTK/DGPS corrections) the area of the two provinces. Using the station of the Space Research Centre in Warsaw makes data from this station available for the Warsaw area, and precise DGPS corrections will be available for the area between Warsaw, Katowice and Krakow. The MSPP construction has been completed by the Małopolskie Province Marshal Office with the resources of the Integrated Operational Program for Regional Development measure 1.5 - Information Society Infrastructure, constituting a part of the European Regional Development Fund.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Góral W., Bałut A.: Rozwój sieci ASG-PL w województwie małopolskim. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Opracowanie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu