BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarczyk Anna (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), Grzech Aneta (Instytut Łączności)
Tytuł
Usługi pocztowe na tle wybranych usług ICT w sektorze łączności w latach 2001-2008
Postal Service in the Background of Selected Ict Services in the Communications Sector in 2001-2008
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 705-711, bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Usługi pocztowe, Łączność
Postal services, Contact
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przez wiele lat w literaturze przedmiotu wskazywano głównie na pojawiające się zagrożenia dla rynku usług pocztowych ze strony dynamicznie rozwijających się usług komunikacji elektronicznej (usług społeczeństwa informacyjnego, czy usług ICT - Information and Communication Technologies). W niniejszym artykule zwrócono uwagę na pozytywny trend rozwoju usług pocztowych w latach 2001- 2008. Można też domniemywać, że usługi komunikacji elektronicznej, np. poczta elektroniczna i SMS1, wywierają korzystny wpływ i determinują nowe kierunki działalności operatorów pocztowych, którzy wykorzystując w sposób planowany te usługi mogą wnieść istotny wkład w rozwój polskiej e-gospodarki, a co za tym idzie gospodarki w ogóle. Wprowadzają nowe - o wartości dodanej - usługi pocztowe, skierowane do ściśle określonych klientów, zarówno podmiotów gospodarczych, jak i indywidualnych konsumentów. Chodzi tu głównie o segment przesyłek ekspresowych i kurierskich, pocztę hybrydową, bankowość elektroniczną, usługi finansowe i ubezpieczeniowe oferowane przez operatorów pocztowych. W tych obszarach działalności pocztowej mogą być wykorzystane wszelkie usługi on-line świadczone za pomocą sieci Internet.(fragment tekstu)

The article presents the development of postal services on the base of the Polish communications sector analysis through: the prism of change of revenue of communications services and their place in the national economy in relation to the share of revenue generated by selected services in GDP. Although a comparison volume changes of items of correspondence and selected electronic communications services in the period 2001-2008. According to this, there was pointed the positive aspects of development of postal services.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Główny Urząd Statystyczny: Łączność - wyniki działalności za lata 2004-2008, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_747_PLK_HTML.htm
  2. http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_pocz ta/proj_ust_prawo_pocztowe, Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe, Ministerstwo Infrastruktury, Projekt z dnia 6 listopada 2009 r
  3. Stolarczyk A., Pawlak H., Nierebiński R., Fereniec M.: Rozwój rynku usług pocztowych. Raport 3 wraz z Załącznikiem. SPIII.1 - System okresowych raportów dotyczących rynku rozwoju usług pocztowych, konkurencji i podmiotów działających na tym rynku. Warszawa, październik 2008 r
  4. Urząd Komunikacji Elektronicznej: Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2008 roku. Warszawa, maj 2009 r
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu