BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jelonek Przemysław
Tytuł
Wojny walutowe
Currency wars
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 3, s. 127-143
Słowa kluczowe
Kryzys walutowy, Rynki finansowe, Polityka makroekonomiczna, Polityka pieniężna
Currency crisis, Financial markets, Macroeconomic policy, Monetary policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ramach studiów literaturowych (desk research) dokonano przeglądu kilkudziesięciu pozycji, w tym polsko- i anglojęzycznych artykułów oraz zwartych opracowań książkowych. Przeprowadzona synteza literatury miała na celu skonkretyzowanie dwóch aspektów zawartych w artykule, a więc: architektury i możliwych przemian w efekcie dostosowań pokryzysowych oraz możliwości zapobiegania kryzysom walutowym, stanowiących przykład zmiany w podejściu do prowadzonej polityki makroekonomicznej w reakcji na kryzys. (fragment tekstu)

The paper refers to two important aspects of currency wars: their structure and possible changes resulting from the post -crisis adaptation on one hand, and the possibilities of preventing currency wars on the other. The article argues that using currency rate as an instrument of economic policy may increase as economic growth recovery becomes increasingl dificult. The results of the currency war escalation include protectionism in trade and funds transfer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Pisani -Ferry J., La voie étroite de l'intelligence budgétaire, "Le Monde" 23 April 2013.
 2. Ferguson N., Currency wars are best fought quietly, "Financial Times" 25 January 2013.
 3. Sławiński A., Wpływ globalnego kryzysu bankowego na bankowość centralną, "Ekonomista" 2010, nr 2.
 4. Blanchard O., Dell'Ariccia G., Mauro P., Rethinking Macroeconomic Policy, IMF SPN/10/03.
 5. Blanchard O., Lessons of the Global Crisis for Macroeconomic Policy, IMF, February 2009.
 6. Kryzys finansowy i gospodarczy. Implikacje dla integracji walutowej w Europie, NBP, BISE, lipiec 2009.
 7. Eichengreen B., Irwin D. A., The Slide to Protectionism in the Great Depression: Who Succumbed and Why?, NBER Working Paper no. 15142, July 2009.
 8. Gregory R., Henn Ch., McDonald B., Saito M., Trade and the Crisis: Protect or Recover, IMF SPN/10/07.
 9. Bussiere M., Perez -Barreiro E., Straub R., Taglioni D., Protectionist responses to the crisis: global trends and implications, ECB Occasional Paper Series no. 110, May 2010.
 10. IMF, Global Financial Stability Report. Sovereigns, Funding and Systemic Liquidity, World Economic and Financial Surveys, October 2010.
 11. Johnson S., Control on currencies 'doomed', "Financial Times" 17 October 2010.
 12. Kamińska I., 25 interventions in one week band redux, 13 October 2010.
 13. Tchorek G., Gromiec Z., Kuziemska K., Nawrot M., Wybrane aspekty przemian w międzynarodowym systemie walutowym, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-2011_tchorek.pdf.
 14. EBC, The Impact of the Financial Crisis on the Central and Eastern European Countries, "Monthly Bulletin" 2010, May.
 15. Ostry J. D., Ghosh A. R., Habermeier K., Chamon M., Qureshi M. S., Reinhardt D. B. S., Capital Inflows: The Role of Controls, IMF SPN/10/04.
 16. Review of the international role of the euro, EBC, July 2007.
 17. Gagnon J. E., Currency Wars, "The Milken Institute Review" First Quarter 2013, s. 47-55.
 18. de Lima -Campos A., Predatory Currency Misalignments: A Credible Threat to the International Trade Order, "CURRENCY WARS: Economic Realities, Institutional Responses, and the G-20 Agenda" Conference, Peterson Institute of International Economics, American University, Washington 2013.
 19. O'Neill J., Stupnytska A., The Long -Term Outlook for the BRICs and N-11 Post Crisis, Goldman Sachs Global Economics Paper no. 192, December 2009.
 20. Collignon S., Rebalancing the Economy: A Case for International Monetary Cooperation, w: Rebalancing the Global Economy Four Perspectives on the Future of the International Monetary System, red. S. Collignon, R.N. Cooper, M. Kawai, Y. Zhang, "Europe in Dialogue" 2010, no. 01.
 21. Arora V., Vamvakidis A., China's Economic Growth: International Spillovers, IMF WP/10/165, July 2010.
 22. Cui L., Shu C., Su X., How much do exports matter for China's growth?, Hong Kong Monetary Authority, "China Economic Issues" 2009, no. 1, March.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.3.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu