BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gadzialska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Diagnoza stanu bezrobocia kobiet niepełno-sprawnych (studium przypadku miasta Jelenia Góra)
The Diagnosis of the Condition of the Unemployment of Women with Disabilities (Case Study of Jelenia Góra City)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 231-242, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Bezrobocie kobiet, Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Lokalny rynek pracy, Kobieta
Female unemployment, Disabled people, Disabilities employment activity, Local labour market, Woman
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Jelenia Góra
Abstrakt
Na rynku pracy do grup narażonych na wykluczenie społeczne należą kobiety niepełnosprawne. Celem artykułu jest charakterystyka oraz próba oceny stanu bezrobocia kobiet niepełnosprawnych w Jeleniej Górze. Wyniki diagnozy wskazują na podobieństwo zjawisk w skali badanej miejscowości, regionu dolnośląskiego i kraju. (abstrakt oryginalny)

Women with disabilities belong to groups exposed to the social exclusion on the labor market. The aim of the article is the characteristics and an attempt to assess and the condition of the unemployment of women with disabilities in Jelenia Góra. Findings indicate a similarity of the phenomena in the scale of the studied village, the Lower Silesia region and the country (Poland). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baza demografia. Tablice predefiniowane - wyniki badań bieżących, www.demografia. stat.gov.pl.
 2. Dane Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl.
 3. Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2012.
 4. Góral A., Kobiety niepełnosprawne w Polsce 2011, Raport Komitetu ds. Zniesienia Dyskryminacji Kobiet, Warszawa 2012.
 5. Informacja Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze.
 6. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, art. 6, Warszawa 2012.
 7. Oleksy-Sanocka B., Problem wielokrotnej dyskryminacji kobiet i dziewcząt w grupie osób z ograniczeniami sprawności, w: Potrzeby specyficznych grup osób z ograniczeniami sprawności, red. A. Brzezińska, J. Pluta, P. Rygielski, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2010.
 8. Powiatowy Urząd Pracy, Sprawozdanie z działalności PUP za rok 2012, Jelenia Góra 2013.
 9. Rocznik statystyczny RP 2012, Edukacja i wychowanie, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012.
 10. Tomaszewska J., Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie, Warszawa 2004.
 11. Urząd Miasta Jelenia Góra, Informacje ogólne, www.um.jeleniagora.pl.
 12. Włodarczyk K., Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa, Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu