BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golejewska Anna (Uniwersytet Gdański), Modranka Emilia
Tytuł
Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE na inwestycje w sektorze MSP na przykładzie województwa pomorskiego
The Use of EU Structural Funds for Investments in SMES on the Example of the Pomeranian Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 267-277, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Inwestycje przedsiębiorstw, Fundusze strukturalne
Small business, Enterprises investments, Structural funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena możliwości pozyskania i wykorzystania środków funduszy strukturalnych UE na projekty inwestycyjne w pomorskim sektorze MSP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) oraz zbadanie efektów tych projektów w wymiarze województwa. Badanie przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z wniosków aplikacyjnych i Krajowego Systemu Informatycznego, udostępnionych przez Agencję Rozwoju Pomorza. Rezultaty analizy potwierdziły koncentrację geograficzną i sektorową projektów oraz niski udział projektów realizowanych na obszarach strukturalnie słabych. Konkurencyjność pomorskich firm poprawiła się w wyniku zakupu znacznej liczby środków trwałych, skutkującego wprowadzeniem nowych i unowocześnionych produktów oraz usług. Istotne znaczenie dla regionu ma również planowany wzrost zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyse possibilities to obtain and use EU Structural Funds for investment projects in SMEs from Pomerania Regional Operational Program-me 2007-2013 and examine effects of these projects on a regional basis. The analysis is based on the data from applications and the National Information System provided by the Pomerania Development Agency Inc. Results of the analysis confirmed geographi-cal and sectoral concentration of projects and low share of projects implemented in structurally weak areas. Competitiveness of Pomeranian firms has improved due to purchase of large number of fixed assets resulting in new and modernized products and services. Planned employment growth is of key importance for the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bradley J., Zaleski J., Tomaszewski P.M., Wojtasiak A., Zembaty M., Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław 2006.
  2. Cieślik A., Rokicki B., Wpływ unijnej polityki spójności na wielkość produktu i zatrudnienia w polskich regionach, "Gospodarka Narodowa" 2013, nr 3 (259).
  3. Cieślik A., Rokicki B., The impact of the EU cohesion policy programmes on Polish regions, w: Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the New Member States, red. M. Piotrowska, L. Kurowski, Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław 2009.
  4. Kaczor T., Prognoza oddziaływania makroekonomicznego realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006.
  5. Nieć M., Wasilewska M., Orłowska J., Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw, www.parp.gov.pl/files/74/81/626/19098.pdf.
  6. PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, Warszawa 2013.
  7. Rokicki B., Socha M., Effects of Poland's integration with the EU: Structural interventions and economic development in the Eastern border regions, "Journal of Comparative Economic Studies" 2008, nr 4.
  8. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 lipca 2010 r.), Załącznik nr 2 do uchwały nr 1013/341/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca 2010 r., Gdańsk.
  9. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 listopada 2012 r.), Załącznik nr 2 do uchwały nr 1390/199/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2012 r., Gdańsk.
  10. Załącznik do URPO WP, Mapa prezentująca obszary strukturalnie słabe, preferowane w ramach Osi Priorytetowej 1, 6, 8 i 9 oraz uprawnione do wsparcia w ramach Osi Priorytetowej 5 (w zakresie elektroenergetyki) RPO WP 2007-2013, Mapa nr 4, www.arp.gda.pl/217,archiwum.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu