BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondratowicz-Pozorska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza działań LGD na rzecz rozwoju zrównoważonego (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
Analysis of Activities of Local Action Groups (Lags) that Support Sustainable Development on Example of West Pomeranian Region)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 279-288, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Lokalna Grupa Działania (LGD), Społeczności lokalne
Sustainable development, Local Action Group, Local community
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
W niniejszej pracy podjęto próbę oszacowania rozmiarów aktywnego udziału społeczeństwa w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W trakcie badań przeanalizowano działalność zachodniopomorskich Lokalnych Grup Działania (LGD) na polu gospodarczym, społecznym, środowiskowym oraz instytucjonalno-politycznym, którą prowadziły w latach 2004-2014. Dla urzeczywistnienia celu dokonano przeglądu literatury naukowej z kraju i zagranicy, a także zebrano i przedstawiono materiał empiryczny dotyczący wszystkich przedsięwzięć LGD w województwie zachodnio-pomorskim. (abstrakt oryginalny)

The paper covers the attempt to estimate the size of active participation of society in achieving the objective of sustainable development. The research contains analysis of activities of the West Pomeranian Local Action Groups in area of economy, environ-ment, society, industry and politics. These activities were done in years of 2004-2014. The research was supported by local and international scientific bibliography as well as empiric data related to all activities of LAGs in region of West Pomeranian. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Milenijne cele rozwoju - Polska, red. I. Wóycicka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2002.
  2. Shuckshmith M., Endogenous development, social capital and social inclusion: perspectives from LEADER in the UK, "Sociologia Ruralis" 2000, nr 40 (2).
  3. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, red. E. Czarski, GUS Warszawa, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2011.
  4. Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, red. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
  5. Statuty i roczne sprawozdania z działalności zachodniopomorskich Lokalnych Grup Działania z lat 2004-2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu