BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podlińska Olga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie środków w ramach PROW 2007-2013 w województwie mazowieckim
Use of Funds within Rural Development Programs (Prow) 2007-2013 in the Mazovian Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 289-298, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Fundusze unijne, Wieś, Obszary wiejskie
Rural Development Programme, EU funds, Village, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja i ocena zróżnicowania wielkości środków wykorzystanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie mazowieckim. Wybrany do badań obszar charakteryzował się największym wykorzystaniem środków w ramach PROW na lata 2007-2013 w Polsce. Ponad 7433,1 mln zł środków przeznaczono właśnie na to województwo w ramach analizowanego Programu, co stanowi 14% udział alokowanych funduszy. Zróżnicowanie wewnętrzne województwa spowodowało, że alokacja środków była także nierównomierna. Największe wykorzystanie funduszy unijnych odnotowano w podregionie ostrołęcko-siedleckim. Cel ich przeznaczenia był zgodny z krajową tendencją w alokacji funduszy. Największe wsparcie przekazano zatem na realizację działań w ramach Osi 1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to present and assess the extent of use of the funds under Rural Development Programs for 2007-2013 in the Mazovian Province. The area selected for the study as characterised with the highest use of funds within PROW for 2007-2013 in Poland, with a share of 14%. The amount of over PLN 7433.1 million was assigned for the province under the Program. As a result of internal differences in the Province, the allocation of funds was uneven. The funds were used to the largest extent in the Ostrołęka-Siedlce sub-region. The objective of the funds was compliant with the national trends in fund allocation. Therefore, the largest amount of support was assigned to activities within Axis 1 of the Rural Development Programs for 2007-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. European Commission, Directorate-General For Agriculture And Rural Development.
  2. Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, synteza raportu, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2003.
  3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).
  4. Sawicka J., Polska w Unii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
  5. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2013 rok, www.arimr.gov.pl.
  6. Trajer M., Usługi turystyczne w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - PROW 2007-2013, w: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, red. K. Krzyżanowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
  7. www.minrol.gov.pl.
  8. www.prow.mazovia.pl.
  9. www.stat.gov.pl.
  10. Zbiorcze sprawozdania bieżące tygodniowe z realizacji PROW na lata 2007-2013 Mi-nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu