BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzymała-Moszczyńska Halina (Uniwersytet Jagielloński; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
Tytuł
Treningi kulturowe w biznesie
Intercultural Trainings in Organizational Context
Źródło
Problemy Zarządzania, 2009, vol. 7, nr 3 (25), s. 104-115, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie międzykulturowe
Słowa kluczowe
Szkolenie biznesowe, Kulturowe uwarunkowania biznesu, Różnice kulturowe, Zróżnicowanie kulturowe
Business training, Cultural determinants of business, Cultural differences, Cultural diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony prezentacji różnych rodzajów metod przygotowujących biznesmenów do funkcjonowania w środowisku odmiennym kulturowo. Przedstawione zostały zarówno teoretyczne podstawy budowy programów szkoleniowych, jak i specyfika konkretnych metod stosowanych podczas takich treningów, a także uwagi dotyczące prowadzenia tego rodzaju treningów w Polsce. Spośród teorii leżących u podstaw budowania treningów zostały omówione: rozwojowy model wrażliwości międzykulturowej Bennetta, teoria uczenia się przez doświadczenie Kolba oraz jej modyfikacja przez Ratiu. Osobna część została poświęcona doświadczeniom dotyczącym prowadzenia treningów kulturowych w polskim środowisku biznesowym. (abstrakt oryginalny)

To prepare individuals to work in international context is particularly timely task because of increasingly growing network of cooperation between companies coming from different cultures. Different psychological theories and methods are helpful in building efficient trainings which contribute to cultural competence of team members dealing with partners from other cultures. In Poland among HR Divisions there is considerable resistance towards organizing such trainings. It is based on totally false conviction that skills sufficient for success in the domestic context and fluency in English are also predicting success in interaction with partners from any "similar" ( i.e. European and North American) culture. Only contacts with "distant enough" cultures ( i.e. Asian, African or Arabic)require some prior cultural preparations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bennett, J.M. 1993. Cultural marginality: Identity issues in intercultural training, w: Paige, R.M. (red.) Education for the Intercultural Experience, s. 109-135. Yarmouth: Intercultural Press.
 2. Bennett, J.M. і M.J. Bennet 2004. Developing Intercultural Sensitivity: Ал Integrative Approach to Global and Domestic Diversity, w: Landis, D. i R.S. Bhagat (red.) Handbook of Intercultural Training, s. 151-165. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.
 3. Bhawuk, D.P., Landis, D. i K.D. Lo 2006. Intercultural training, w: Sam, D.L і J.W. Berry (red.) The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology, s. 504-524. New York: Cambridge University Press.
 4. Caligiuri, P., Tarique, I. i R. Jacobs 2009. Selection for international assignments. Human Resource Management Review, nr 3 (19).
 5. Communicating Between Cultures. 2006. Psychology on DVD & video, nr 3 (20), Insight Media.
 6. Donaldson, M.C. і M. Donaldson 1999. /Negocjacje. Warszawa: Wydawnictwo RM.
 7. Fowler, S.M. 2006. Training across cultures: What intercultural trainers bring to diversity training. International Journal of Intercultural Relations, vol. 30, s. 401-411.
 8. Fox, F.F. 2003. Reducing intercultural friction through fiction: virtual cultural learning. International Journal of Intercultural Relations, vol. 27, s. 99-123.
 9. Grzymata-Moszczyńska, H. 2004. Jak można się uczyć innej kultury - treningi akulturacyjne dla studentów, w: Borowiak, A. i P. Szarota (red.) Tolerancja i Wielokulturowość, s. 177-189. Warszawa: "Academica" Wydawnictwo SWPS.
 10. Gudykunst, W.B., Guzley, R.M. i M.R. Hammer 1996. Designing Intercultural Training, w: Landis, D. i R.S. Bhagat (red.) Handbook of Intercultural Training, s. 77-80. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.
 11. Hall, E.T. 1976. Ukryty wymiar, Warszawa: PIW.
 12. Hall, E.T. 1987. Bezgłośny język, Warszawa: PIW.
 13. Kelley, C. i J. Meyers 1995. Cross-cultural Adaptability Inventory, Minneapolis: NCS Pearson.
 14. Kohls, L.R. i J.M Knight 1994. Developing Intercultural Awareness: A Cross-cultural Training Handbook, Yarmouth: Intercultural Press.
 15. Kolb, D.A. 1984. Experiential learning. Experience as the source of learning and development, New York: Prentice Hall.
 16. Landis, D., Bennett, J.M. i M.J. Bennet (red.) 2004. Handbook of Intercultural Training, Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.
 17. Lewis, R.D. 2000. When Cultures Collide - Managing Successfully across Cultures, London: Nicholas Brealey Publishing.
 18. Lewis, T.J. i R.E. Jungmann (red.) 1986. On Being Foreign: Culture Shock in Short Fiction - An International Anthology, Yarmouth: Intercultural Press.
 19. Paige, R.M. i J.N. Martin 1996. Ethics in Intercultural Training, w: Landis, D. і R.S. Bhagat (red.) Handbook of Intercultural Training, s. 86-91. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.
 20. Ratiu, I. 1983. Thinking internationally: A comparison of how international executives learn. International Studies of Management and Organization, nr 1-2 (XIII), s. 139-150.
 21. Triandis, H.C., Brislin, R.W. і H. Hui 1988. Cross-cultural training across the individualism-collectivism divide. International Journal of Intercultural Relations, nr 8, s. 269-289.
 22. Trompenaars, F. i Ch. Hampden-Hirner 2002. Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu