BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Klaster jako generator kapitału relacyjnego i jego rola w rozwoju regionu zachodniopomorskiego
A Cluster as a Generator of Relational Capital for Regional Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 323-333, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Klastry, Kapitał relacyjny, Rozwój regionalny
Business cluster, Relational capital, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie klastra jako generatora kapitału relacyjnego, wpływającego na rozwój regionalny. W części teoretycznej zdefiniowano klaster, kapitał relacyjny oraz rozwój regionalny. W części analitycznej ukazano klastry zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim. Przestawiono również zalety klastra dla rozwoju regionalnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present a cluster as a generator of relational capital, which has a great impact on regional development. In the theoretical part the author defines a cluster, a relational capital and the regional development. An analytical part shows clusters located in Western Pomerania. The advantages of the clusters for regional development are also presented in this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012. Raport ogólny, red. J. Hołub-Iwan, PARP, Warszawa 2012.
 2. Bąkowski A., Siemaszko A., Snarska-Świderska M., Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, Twigger, Warszawa 2007.
 3. Frączkiewicz-Wronka A., Samorządowa polityka społeczna, TWP, Warszawa 2002.
 4. Górzyński M., Pander W., Koć P., Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2006.
 5. http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_2_23.pdf.
 6. Kierunki rozwoju klastrów w Polsce, Ministerstwo Gospodarki Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2013.
 7. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2006.
 8. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 9. Potoczek A., Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, TNOiK, Toruń 2003.
 10. Preissl B., Solimene L., The dynamics of clusters and innovation. Beyond systems and networks, Physica-Verlag, Heidelberg 2003.
 11. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 12. Tworzenie wartości w klastrze, red. M. Frankowska, PARP, Warszawa 2012.
 13. Wieczorek P., Klastry w Polsce, "Kontrola Państwowa" 2008, nr 6.
 14. www.klastry.pl.
 15. www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/Polskie_klastry/Katalogi/Klastry_w_Zachodnio-pomorskiem.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu