BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrozowicz Kazimierz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)
Tytuł
Model motywacji turystycznej w świetle badań empirycznych (młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Polski Południowo-Wschodniej)
Model Tourist Motivation in Light of Empirical Studies (Youth in Secondary Schools Polish South-East)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 3(19), s. 87-97, rys., tab.
Słowa kluczowe
Turystyka, Młodzież
Tourism, Youth
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wśród przeważającej liczby osób aktywnych turystycznie zdecydowanie dominują wyjazdy krajowe (64%), jednak - co dość zaskakujące - odnotowywano także znaczną liczbę wyjazdów zagranicznych (31%). Młodzież zainteresowana jest głównie wyjazdami trwającymi dłużej niż tydzień (95%). W opinii badanych turystyka szkolna (wycieczki, obozy, plenery) to okazja do ciekawego spędzenia czasu wolnego (28%), integracji z grupą (27%) i - co raczej oczywiste - szansa na ominięcie lekcji (21%). Z badań wynika, że dominującą rolę w zakresie organizacji wyjazdów turystycznych dla analizowanego segmentu rynku pełni rodzina (44%) i szkoła (30%), rzadziej zaś organizacje turystyczne i sportowe. Szczególnie atrakcyjnymi obiektami bazy noclegowej okazały się domki letniskowe (42%) i obiekty hotelarskie (hotele, motele, pensjonaty - 37%). Jedynie co dziesiąty badany wskazywał utożsamiany z turystyką aktywną i kwalifi kowaną namiot (12%).(fragment tekstu)

Issues related to the justifi cation of human action (operations) degressive still enjoy popularity, both in the canon of rational science, and beyond, leading invariably to answer why the life situations of the body shall take such decisions and not others, make such and no other choices, such presents, and no other action. If you take into account also the fact that this article as a work properly formed and the process is the result of this type, it is by no means surprising fact that this kind of research opportunities in all available sources of cognitive investigator site social space. In this particular case, the subject of research activities within the methodology of social science, made the motivation of young people in secondary schools in making tourism activity. Area of research has been focused on perceived as a low-income segment of the market Polish south-east.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Mrozowicz, Determinanty motywacyjno-poznawcze zachowań w świetle badań empirycznych migracji zarobkowej, ,,Humanizacja pracy" 2010, nr 6.
 2. K. Mrozowicz, A. Dziedzic, J. Bobro, Attitudes toward elements of the motivation system in small and medium enterprises sectors in the light of performed research, w: Managing the potential of small and medium sized enterprises in business practice, red. M. Matejun, A series of Monographs, Technical University of Lodz, Lodz 2010.
 3. J. Fenczyn, K. Mrozowicz, Motywy uprawiania turystyki górskiej przez studentów uczelni wyższych Krakowa, ,,Kultura Fizyczna", 2002, nr 5-6.
 4. J. Fenczyn, Psychologia. Wybór zagadnień dla studentów kierunku turystyka i rekreacja, Agencja Reklamowo-Wydawnicza ,,OSTOJA", Kraków 1999.
 5. R. Winiarski, Motywacja aktywności rekreacyjnej człowieka, Wydawnictwo Naukowe AWF w Krakowie, Kraków 1991.
 6. K. Załuska, Psychologiczne uwarunkowania uprawiania turystyki w świetle badań młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Polski południowo-wschodniej, praca dyplomowa, Biblioteka PWSZ w Jarosławiu, Jarosław 2010.
 7. K. Przecławski, Turystyka a wychowanie, Wydawnictwo ,,Nasza Księgarnia", Warszawa 1973.
 8. K. Lubański, Turystyka młodzieży jako problem społeczno-wychowawczy, Instytut Turystyki, Warszawa 1987.
 9. A. Łukasik, Struktura motywacji turystycznej, ,,Folia Turistica" 1993, nr 4.
 10. R. Winiarski, Motywacja turystyczna - struktura i społeczne uwarunkowania, ,,Problemy turystyki", 1988, nr 2.
 11. J. Zdebski, Motywacja do uprawiania turystyki górskiej, ,,Społeczne problemy czasu wolnego", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1979.
 12. J. Zdebski, R, Winiarski, Psychologia turystyki w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, ,,Folia Turistica", 1990, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu