BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moroz Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Czynniki kształtujące elastyczności mikroprzedsiębiorstwa
The Factors Influencing the Flexibility of Microenterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 471-478, tabl.,rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Elastyczność organizacyjna
Small business, Organizational flexibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przeanalizowanie czynników oddziałujących na elastyczność mikroprzedsiębiorstwa. Naturalnym kontrapunktem dla określenia powyższych czynników jest zestawienie cech mikro i dużego przedsiębiorstwa, co pozwoli na uchwycenie i uwypuklenie pozytywnych i negatywnych aspektów elastyczności mikrofirmy(fragment tekstu)

The paper is devoted to the question of flexibility of microenterprise. Flexibility of organization is a focal point in the context of turbulent environment. Certain level of flexibility is strongly welcome for small firms, because of it is the first line of defense in coping with volatility. In the first section has been discussed the economic role of microenterprises in Polish economy as regards participation in creation of GDP and the number of new jobs; as well as participation in the total number of firms. Next the paper explores the concept of flexibility, groups it into three layers (adaptation, multi-option, speed of action) as a start point to analyze agility of microenterprises. Author based on proposed concept of elasticity identifies positive and negative drivers of flexibility of microenterprise(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Balcerowicz, Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce na tle Unii Europejskiej, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, red. A. Żołnierski, Warszawa 2009, s. 63
 2. W. Golden, Ph. Powell, Towards a definition of flexibility: in search of the Holy Graal? "Omega" 2000, Vol. 28, s. 375
 3. G. Osbert-Pociecha, Elastyczność organizacji - atrybut pożądany a niezidentyfikowany "Organizacja i Kierowanie", 2004, nr 2 (116), s. 51
 4. K.M. Nelson, M. Ghods, Measuring technology flexibility, "European Journal of Information Systems" 1998, Vol. 7, s. 233
 5. G. Osbert-Pociecha, Określenia, definicje, problemy - elementy teorii elastyczności organizacji, w: Elastyczność organizacji, red. R. Krupski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 15
 6. A. Hatum, A. Pettigrew, Adaptation under environmental turmoil: organizational flexibility in family-owned firms, "Family Business Review" 2004, vol. 17, Iss. 3, s. 245
 7. B. Sherehiy, W. Karwowski, J.K. Layer, a review of enterprise agility: Concepts, frameworks and attributes, "International Journal of Industrial Ergonomics" 2007, vol. 37, s. 449
 8. Z. Acs, B. Audretsch, B. Carlsson, Flexibility, Plant Size and Restructuring, w: The Economics of Small Firms: a European Challenge, red. Z. Acs, B. Audretsch, B. Carlsson, Kluwer, Dordrecht 1990, s. 141
 9. M. Moroz, Elastyczność funkcjonowania przedsiębiorstwa a zastosowanie technologii teleinformatycznych, w: Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 367
 10. R. Krupski, Elastyczność polskich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 11, s. 10
 11. B. Power, G.C. Raid, Flexibility, Firm-Specific Turbulence and the Performance of the Long-Lived Small Firms, "Review of Industrial Organization" 2005, vol. 26, s. 416
 12. M. Dickinson, Flexibility gives small players an edge, "Rochester Business Journal" 1995, vol. 11, Iss. 23, s. 19
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu