BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paździor Artur (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Dylematy związane z wyznaczaniem zysku ekonomicznego w mikroprzedsiębiorstwach- studium przypadku
Dilemmas Connected with an Economic Profit Valuation In Micro-Enterprises- Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 487-494, tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Zysk, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ekonomiczna wartość dodana
Profit, Small business, Economic Value Added (EVA)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zysk ekonomiczny, inaczej zwany zyskiem rezydualnym, po raz pierwszy został zdefiniowany już w 1880 roku przez brytyjskiego ekonomistę Alfreda Marshalla. W publikacji Zasady ekonomii, wydanej w 1890 roku, swoje spostrzeżenia dotyczące dochodu rezydualnego wyraził następująco: "to co pozostaje z zysków (właściciela lub menedżera) po odjęciu odsetek od kapitału według obowiązującej stopy procentowej możemy nazwać zyskiem z przedsięwzięcia lub z tytułu sprawowania zarządu"1. Można zatem stwierdzić, że koncepcja ta opiera się na założeniu, iż wysokość dochodu osiąganego przez przedsiębiorstwo powinna rekompensować ponoszone ryzyko(fragment tekstu)

This article presents the essence and the way of the an economic (residual) profit estimation. There were also analyzed two typical micro-enterprises for which an economic profit where calculated. This profit was estimated without and with using the correction including some values which are not a part of the accountant profit. The study presented in this article shows that, in the case of micro and small companies, using the correction, reflected in taking into consideration the shareholder's profits included in operating costs, seems to be necessary in the aim of their comparison with expected profits(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Marshall, Principles of Economics, Vol 1, Macmillan & Co., New York 1890, s. 142
  2. W. Kąkol, Wykorzystanie modelu EVA do szacowania wartości przedsiębiorstwa, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 1, s. 42-43
  3. A. Cwynar, W. Cwynar, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości oraz Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2007
  4. A. Ehrbar, EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa 2000
  5. M. Mikołajek-Gocejna, Ekonomiczna wartość dodana (EVA) - czy rzeczywiście mierzy wartość tworzoną dla akcjonariuszy, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 54, SGH, Warszawa 2005, s. 122
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu