BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fulmański Piotr (Uniwersytet Łódzki), Wojczyk Sebastian (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z chmurą obliczeniową
Potential Benefits and Risks Related to Cloud Computing
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2014, nr 34, s. 33-44, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Chmury nad e-biznesem
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa, Wirtualizacja, Ryzyko, Bezpieczeństwo danych
Cloud computing, Virtualization, Risk, Data security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Chmura obliczeniowa stanowi nowy model gromadzenia i przetwarzania danych, który wiele organizacji chce wykorzystać w celu uzyskania wyższej konkurencyjności. Ponadto, pojęcie chmury obliczeniowej niejednokrotnie wykorzystywane jest jako chwytliwe hasło marketingowe, będące miarą postępu i nowoczesności. Samo rozwiązanie nie jest jednak rewolucyjne, lecz stanowi raczej ewolucję systemów opartych na klastrach, a później gridach. Podobnie jak wszystkie nowe technologie, chmura obliczeniowa przynosi pewne korzyści związane ze skalowalnością, elastycznością i oszczędnościami, które są mocno akcentowane przez dostawców tego typu usług. Niestety, niesie ze sobą również różne rodzaje ryzyka związane przede wszystkim z odpowiednim poziomem bezpieczeństwa oraz brakiem stosownych uregulowań prawnych. W artykule przedstawione są różne modele chmur obliczeniowych oraz potencjalne zyski i zagrożenia związane z ich użytkowaniem. (abstrakt oryginalny)

Cloud computing is a new model for storing and data processing that many organizations want to use in order to achieve higher competitiveness. Moreover, the concept of cloud computing is often used as a catchy marketing, which is a measure of progress and modernity. Cloud computing is not revolutionary, but is rather based on the evolution of clusters and then grids. Just like any new technology, cloud computing brings some benefits. They are associated primarily with the scalability, flexibility and economy. They are strongly accented by the suppliers of such services. Unfortunately, this model also has risks associated with the appropriate level of security and lack of relevant legislation. The paper presents different models of cloud computing and the potential benefits and risks associated with their use. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bermbach D., Klems M., Tai S., Menzel M. (2011), MetaStorage: A Federated Cloud Storage System to Manage Consistency-Latency Tradeoffs, IEEE CLOUD, IEEE Computer Society, Washington, DC, s. 452-459.
  2. Czerwonka P., Lech T., Podgórski G. (2011), Chmura obliczeniowa, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2011, nr 261, s. 91-109.
  3. Fielder A., Brown I., Weber V., McSpedden-Brown N. (2012), Chmury obliczeniowe - ekspertyza, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej, Departament Tematyczny A: Polityka Gospodarcza i Naukowa, Bruksela.
  4. Google (2011), Google's Green Computing: Efficiency at Scale, http://static.googleusercontent. com/media/www.google.com/pl//green/pdfs/google-green-computing.pdf (15.03.2014).
  5. Joszczuk-Januszewska J. (2013), Aspekty ochrony środowiska naturalnego w obszarze chmury obliczeniowej, Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania 2013, nr 1, s. 65-76.
  6. Kędziora M. (2010), Co to jest chmura (Cloud Computing)?, http://blogs.technet.com/b/ mkedziora/archive/2010/05/08/co-jest-chmura-cloud-computing.aspx (1.03.2014).
  7. Komisja Wspólnot Europejskich (2001), Decyzja komisji z dnia 15 czerwca 2001 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich, na mocy dyrektywy 95/46/WE , http://ec.europa.eu/enlargement/ ccvista/pl/32002d0016-pl.doc (14.03.2014).
  8. Licznerski D. (2011), Chmura obliczeniowa, http://blog.dariusz-licznerski.pl/2011/01/15/ chmura-obliczeniowa/ (15.03.2014).
  9. Mell P., Grance T. (2011), The NIST Definition of Cloud Computing, The National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg.
  10. Shayan J., Azarnik A., Chuprat S., Karamizadeh S., Alizadeh M. (2013), Identifying Benefits and Risks Associated with Utilizing Cloud Computing, "The International Journal of Soft Computing and Software Engineering" 2013, nr 1, s. 416-421.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu