BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Dariusz (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Rodzaje informacji rynkowych a termin realizacji rozwoju nowego produktu
Types of Market Information and Time of Realization of New Product Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 35-43, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Informacja, Produkt
Information, Product
Uwagi
summ.
Abstrakt
Czas jest niezmiernie istotnym czynnikiem związanym z sukcesem tworzenia nowego produktu. Spóźnione wobec planowanego terminu wejście na rynek z nowym produktem zazwyczaj negatywnie przełoży się na wynik tworzenia nowego produktu. Bierze się to stąd, że monitoring sposobności rynkowych prowadzony jest zarówno przez firmę tworzącą nowy produkt, jak też przez jej konkurentów. Z kolei wejście na rynek z nowym produktem w planowanym terminie, lub nawet przed nim, zwiększa szansę sukcesu tego produktu. Powstaje zatem pytanie, jakie czynniki wpływają na termin realizacji rozwoju nowego produktu. (fragment tekstu)

Results of our empirical study, conducted among national high technology companies, shows that only applying information about customers is positively related to time efficiency of new product development. Using two other types of types of information in new product development, i.e. information about competitors and general market information, have no statistically significant influence on time of realization of new product project. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Churchill G.A.: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, WN PWN, Warszawa 2002.
 2. Cooper R.G.: Developing new products on time, in time, "Research Technology Management", 1995, Vol. 38 (5).
 3. Dąbrowski D.: Informacje rynkowe w rozwoju nowych produktów, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Seria Monografie nr 93, Gdańsk 2009.
 4. Dobosz A. i in.: Nauka i technika w 2004 r., GUS, Warszawa 2005.
 5. Gatnar E.: Analiza rzetelności, [w:] E. Gatnar, M. Walesiak (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 6. Gruszczyński M., Mierzejewski P.: Wstęp do ekonometrii w stu oknach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998.
 7. Górniak J.: My i nasze pieniądze. Studium postaw wobec pieniądza, Wyd. Aureus, Kraków 2000.
 8. Kąciak E.: Pomiar i analiza danych, [w:] J. Bazarnik i in.: Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, Canadian Consortium of Management Schools i AE w Krakowie, Warszawa-Kraków 1992.
 9. Penc J.: Informacje rynkowe a sukces firmy, "Marketing i Rynek", 1994, nr 3.
 10. Sagan A:, Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, wyd. 2, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004.
 11. Swink M.: Product development - faster, on-time, "Research Technology Management", 2002, Vol. 45 (4).
 12. Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1998.
 13. Żabiński L.: System informacyjny o funkcjonowaniu rynków krajowych i zagranicznych, w: J. Kramer (red.), Badania rynkowe i marketingowe, PWE, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu