BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fulmański Piotr (Uniwersytet Łódzki), Wojczyk Sebastian (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Chmura dzisiaj - dobre miejsce dla biznesu?
Is the Cloud Computing a Right Place for Business?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2014, nr 34, s. 45-56, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Chmury nad e-biznesem
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa, Ochrona prywatności, Bezpieczeństwo danych, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Cloud computing, Protection of privacy, Data security, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W medialnym szumie, jaki powstał wokół technologii chmury, i wobec marketingowej konieczności oferowania usług opartych na tej technologii, mało osób zadaje sobie pytanie o to, czy warto i czy jesteśmy na to gotowi. Czy istnieją odpowiednie podstawy prawne i standardy techniczne zapewniające jakość działania i świadczenia usług w chmurze? Jak w rzeczywistości ma się świat reklam usługodawców technologii chmury i firm ją wykorzystujących do tego, co faktycznie mogą w tej chwili zaoferować? Czy aby nie jest to bańka mydlana - z pozoru piękna, bo kolorowa, ale tak delikatna, że może prysnąć w każdej chwili, a w raz z nią dane naszej firmy i klientów. W artykule poszukujemy odpowiedzi na pytanie, czy chmura jest dziś odpowiednim miejscem dla biznesu. (abstrakt oryginalny)

In the medial turmoil around the cloud computing, or even more: the marketing necessity to offer cloud-based services, only a few people are asking if it is worth and whether we are ready for it. Are there adequate legal basis and technical standards to en56 sure quality of service and the provision of services in the cloud? How the world of cloud technologies providers and companies that use it could be compared to what they really can offer at the moment? Isn't it a one more soap bubble - colorful, but so delicate that it can be broken at any time and with it data of our company and customers. In the article we seek for the answer to the question whether the cloud is today a good place for business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brodkin J., Gartner, Seven Cloud-computing Security Risks, www.infoworld.com/d/security- central/gartner-seven-cloud-computing-security-risks-853 (2.03.2014).
  2. Hölbl M. (2011), Cloud Computing Security and Privacy Issues, CE PIS LSI SIN (10)02, Version V17/15.03.2011.
  3. Jansen W., Grance, T. (2011), Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud Computing, Draft NIST (National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce) Special Publication, Draft Special Publication 800-144, January 2011.
  4. Raport (2009), Privacy in the Cloud Computing Era. A Microsoft Perspective, Microsoft Whitepaper, November 2009.
  5. Raport (2012), Privacy in Cloud Computing, IT U-T Technology Watch Report, March 2012.
  6. Raport (2012), Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 27.09.2012, COM(2012) 529 final.
  7. Serafinowicz A. (2011), Cloud computing, czyli chmury obliczeniowe. Nie błądzić w chmurach, http://pclab.pl/art44389.html (2.03.2014).
  8. Suchta A. (2011), Chmura musi mieć fundament, http://www.crn.pl/artykuly/wywiady/ chmura-musi-miec-fundament?searchterm=chmura%20 musi%20mie%C4%87%20 fundament (7.03.2014).
  9. www1: Chmura prywatna, publiczna a może hybrydowa?, http://computingcloud.pl/pl/ cloud-przewodnik/219-chmura-prywatna-publiczna-a-moze-hybrydowa (2.03.2014).
  10. www2: http://www.nvidia.pl/object/cuda-parallel-computing-pl.html (2.03.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu