BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trojnar Ewa (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Guanxi a inwestycje zagraniczne w Chinach
Guanxi and Foreign Investments in China (PRC)
Źródło
Problemy Zarządzania, 2009, vol. 7, nr 3 (25), s. 116-125, tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie międzykulturowe
Słowa kluczowe
Różnice kulturowe, Zróżnicowanie kulturowe, Inwestycje zagraniczne, Komunikowanie interpersonalne
Cultural differences, Cultural diversity, Foreign investment, Interpersonal communication
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Rozumienie odmienności kultur i znajomość języków obcych stały się wymogiem współczesności, dotyczącym przede wszystkim międzynarodowych kręgów biznesu. W prezentowanym opracowaniu szczególną uwagę skupia się na zjawisku guanxi, odnoszącym się do sieci kontaktów interpersonalnych, których rozwój jest uważany za nieodzowny element osiągnięcia sukcesu w interesach prowadzonych przez zagraniczne przedsiębiorstwa w Chinach. Celem artykułu jest analiza kulturowych czynników wzmożonej aktywności inwestycyjnej chińskiej diaspory w Chińskiej Republice Ludowej od czasu zapoczątkowania reform gospodarczych w tym kraju, tj. przełomu lat 80. XX w. Stosowanie reguł guanxi przez inwestorów pochodzenia chińskiego oraz łatwiejszy dostęp do informacji rynkowych, poprzez pokrewieństwo kultury i języka, mogły bowiem sprzyjać rozszerzaniu działalności na terenie Chin, w odróżnieniu od pozostałych zagranicznych inwestorów, w tym korporacji międzynarodowych, charakteryzujących się wszak bogatym doświadczeniem w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Understanding foreign cultures and languages have become a necessity for those who operate in an international business world. This essay concentrates on guanxi - a term that describes a network of interpersonal relations. Development of guanxi practices is considered to be a vital business requirement in China. The purpose of this article is to analyze cultural factors of intensive investment activity of foreign enterprises in China (PRC) since economic reforms have been initiated in 1980s. Guanxi practices used by foreign investors with Chinese origins along with direct access to market information due to kinship of culture and language helped establish their investments in China. In contract, this was not the case for other international investors including multinationals regardless of how experienced and business savvy they might have been. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alston, J.P. 1989. Wa, Guanxi, and Inwa: managerial principles in Japan, China, and Korea. Business Horizon, March-April, s. 26-31.
 2. Bian, Y. 1997. Bringing Strong Ties Back In: Indirect Ties, Network Bridges, and Job Searches in China. American Sociological Review, vol. 62, s. 366-385.
 3. Boisot, M. i J. Child. 1996. From Fiefs to Clans and Network Capitalism: Explaining China's Emerging Economic Order. Administrative Science Quarterly, vol. 33, s. 507-527.
 4. Butterfield, F. 1983. China: Alive in bitter sea, New York: Coronet Books.
 5. Chadee, D.D. і F. Qiu. 2003. Recent TVends and Emerging Patterns of Foreign Direct Investment in China, w: Alon, I (red.) Chinese Culture, Organizational Behavior, and International Business Management, s. 101-117. Westport: Praeger Publishers.
 6. Chen, X.P. і C.C. Chen. 2004. On the Intricacies of the Chinese Guanxi. Asia Pacific Journal of Management, nr 3, vol. 21, s. 305-324.
 7. Davies, H. 2003. Guanxi and Business Practices in the People's Republic of China, w: Alon, I (red.) Chinese Culture, Organizational Behavior, and International Business Management, s. 41-55. Westport: Praeger Publishers.
 8. EU 2008. Top traiding partners, DG TRADE SLG/CG/DS, http://trade.ec.europa.eu/doc- lib/docs/2006/september/tradoc_122529.pdf.
 9. Fan, Y. 2002. Questioning Guanxi: Definition, Classification and Implications, International Business Review, nr 5, vol. 11, s. 5543-5561.
 10. Guthrie, D. 1998. The Declining Significance of Guanxi in China's Economic Transition. The China Quarterly, vol. 154, s. 254-282.
 11. Guthrie, D. 2002. Information Asymmetries and the Problem of Perception: the Significance of Structural Position in Assessing the Importance of Guanxi in China, w: Gold, Т., Guthrie, D. i D. Wank (red.) Social Connections in China. Institutions, Culture, and the Changing Nature of Guanxi, s. 37-55, Cambridge: Cambridge University Press.
 12. Hwang, D.B. і in. 2008. Guanxi and Business Ethics in Confucian Society Today: An Empirical Case Study in Taiwan. Journal of Business Ethics, online 05.12.2008.
 13. Kipnis, A. 2002. Practicies of Guanxi Production and Practieces od Ganqing Avoidance, w: Gold, Т., Guthrie, D. i D. Wank (red.) Social Connections in China. Institutions, Culture, and the Changing Nature of Guanxi, s. 21-34, Cambridge: Cambridge University Press.
 14. Krugman, P.R. і M. Obstfeld. 2007. Ekonomia międzynarodowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Łebkowski, M. 2008. Chiński smok w polskie firmie, czyli jak bezpiecznie importować z Chin, Kraków: CNT Michał Łebkowski.
 16. Lindert, H.P. 1991. International Economics, Boston: IRWIN.
 17. Luo, Y. 2007. Guanxi and Business, Singapore: World Scientific Publishing.
 18. MOFCOM FDI Statistics 2009. Top 15 Investors in China as of 2007, http://www.fdi.gov. cn/pub/FDI_EN/Statistics/AnnualStatisticsData/AnnualFDIData/FDIStatistics,2007/ t20090417_104763.htm.
 19. Peng, M.W. i Y. Luo. 2000. Managerial Ties and Firm Performance in a Transition Economy: The Nature of a Micro-macro Link. Academy of Management Journal, nr 3, vol. 43, s. 486-501.
 20. Pye, L. 1982. Chinese Commercial Negotiating Style, Cambridge: Oelgeschlager, Gunnand Hain Inc.
 21. Tsang, W.K. 1998. Can guanxi be a source of sustained competitive advantages for doing business in China. The Academy of Management Executive, nr 2, vol. 12, s. 64-73.
 22. UNCTAD 2009. Development indicators, w: Handbook of Statistics Online, http://stats. unctad.org/handbook/ReportFolders/ReportFolders.aspx.
 23. Vanhonacker, W.R. 2004. Guanxi Networks in China. The Chinese Business Review, nr 3, vol. 31, s. 48-53.
 24. Warren, D.E., Dunfee, T.W. і N. Li. 2004. Social Exchange in China: The Double-Edged Sword of Guanxi. Journal of Business Ethics, nr 4, vol. 55, s. 355-372.
 25. Xin, K. i J.L. Pearce. 1996. Guanxi: Connections as Substitutes for Formal Institutional Support. Academy of Management Journal, nr 6, vol. 39, s. 1641-1658.
 26. Yao, X. 2009. Konfucjanizm. Wprowadzenie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 27. Zhang, Y. i Z. Zhang. 2006. Guanxi and organizational dynamics in China: a link between individual and organizational levels. Journal of Business Ethics, vol. 67, s. 375-392.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu