BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Galewski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Społeczna luka informacyjna jako bariera rozwoju społeczeństwa informacyjnego
The Social Information Gap as a Barier of Information Society's Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2014, nr 34, s. 57-67, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Chmury nad e-biznesem
Słowa kluczowe
Luka informacyjna, Społeczeństwo informacyjne, Ład informacyjny, Informacja, Bariery rozwojowe
Information gap, Information society, Information order, Information, Development barriers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje koncepcję społecznej luki informacyjnej, czyli sytuacji, w której obywatele, przedsiębiorstwa oraz administracja państwowa nie dysponują odpowiednią wiedzą, by bez przeszkód móc egzystować w społeczeństwie. Luka ta jest efektem olbrzymiego rozrostu ilości danych, które wyżej wymienione jednostki powinny asymilować, żeby wypełniać swoje funkcje społeczne, obywatelskie, ekonomiczne itp. Wraz ze wzrostem koniecznych do przyswojenia danych nie wzrasta niestety zdolność jednostek do ich przetwarzania i wykorzystywania w praktyce, co skutkuje lub może skutkować wieloma negatywnymi konsekwencjami. Przede wszystkim społeczna luka informacyjna może stać się barierą rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które jak sama nazwa wskazuje, oparte jest w głównej mierze na gromadzeniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i wykorzystywaniu olbrzymiej ilości danych i informacji. (abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of social information gap, which is a situation when citizens, companies and public administration do not have appropriate knowledge to be able to fully exist in society. This gap is a result of enormous growth of data volume that these entities need to assimilate to play their social, civic and economic roles. Unfortunately the data volume growth is not followed by increased ability of individuals to process this data and use it in practice, which results or can result in many negative consequences. First of all, social information gap can become a barrier to the information society development, which as the name suggests, is based on collecting, processing, storage and usage of vast amounts of data and information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Abramowicz W. (2008), Filtrowanie informacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  2. Bartnik C.S. (2005), Osoba ludzka - jej wymiar społeczny i transcendentny, "Etos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL", Osoba w społeczeństwie informacyjnym, nr 69/70, s. 48-59.
  3. Golka M. (2008), Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa.
  4. Hockuba Z. (1995), Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, PWN , Warszawa.
  5. Lubański M. (2004), Społeczeństwo informacyjne a cywilizacja informatyczna, w: A. Szewczyk (red.), Dylematy cywilizacji informatycznej, PWE , Warszawa, s. 152-167.
  6. Oleński J. (2003), Ekonomika informacji. Metody, PWE . Warszawa.
  7. Oleński J. (2006), Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  8. Stefanowicz B. (2010), Informacja, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
  9. Szewczyk A. (2004), Świadomość i kultura informacyjna, w: A. Szewczyk (red.), Dylematy cywilizacji informatycznej, PWE , Warszawa, s. 12-31.
  10. Unold J. (2011), Teoretyczno-metodologiczne podstawy przetwarzania informacji w cyberprzestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu