BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena zagrożeń kontynuowania działalności przedsiębiorstwa w świetle zasad rachunkowości
Assessment of Threats for Going-Concern of Company in Reflection of Accounting Principles
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 17, s. 101-112
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego
Słowa kluczowe
Zasady rachunkowości, Przedsiębiorstwo, Ryzyko, Ocena działalności przedsiębiorstwa
Accounting principles, Enterprises, Risk, Performance evaluation of enterprises
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
W ocenie działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacji finansowej w czasie kryzysu gospodarczego szczególnego znaczenia nabiera badanie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuowania działalności w przyszłości. Zazwyczaj pogorszenie się sytuacji finansowej oraz kryzys finansowy przedsiębiorstwa następują stopniowo. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagrożeń pojawiających się w trakcie prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo, szczególnie w sytuacji grożącego niebezpieczeństwa bankructwa, oraz ukazanie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jako istotnego źródła informacji o sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, przydatnych przy ocenie zdolności do kontynuowania działalności.(fragment tekstu)

The paper treats of the assessment of company's going concern ability. The problem of identification of the threats for the company's going was presented. The symptoms, reasons and causes of giving up a business going were specified. The role of accounting information in the assessment of going concern ability was shown.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Appenzaller D., Mikro- i makroekonomiczne przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1998, nr 3 i 4.
  2. Hołda A., Pociecha J., Rewizja finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
  3. Hołda A., Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  5. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.
  6. Pałczyńska-Gościniak R., Ocena przedsiębiorstwa w aspekcie kontynuacji działania, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2001, nr 3(27).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu