BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrąchol Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rentowność relacji jako czynnik budowania związków firmy z klientem
Profitability Relationship as a Selected Component in Bulding Relationship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2014, nr 33, s. 9-19, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Relacje z klientami, Rentowność, Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Relationships with customers, Profitability, Enterprise-customer relationship, Customer Relationship Management (CRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest wybranym elementom budowania relacji z klientami. Na początku przedstawiono definicję pojęcia relacji. W dalszej części omówiono kolejno czynniki wpływające na rentowność klientów w ujęciu CRM, przychody i koszty relacji oraz model rentowności relacji. (abstrakt oryginalny)

The article is focus on selected component to build relationships with their customers, such as profi tability relationship. The fi rst part contains the defi nition of concept relationships. Subsequently discusses the factors affecting profi tability of the customer in terms of CRM, income and expenses relationships, the model profi tability a relationship.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004.
 2. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. Eiriz V., Wilson D., Research in Relationship Marketing: Antecedents, Traditions and Integration, "European Journal of Marketing" 2006, nr 3-4.
 4. Engelhardt J., Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012.
 5. Fonfara K., Marketing partnerski w procesie internacjonalizacji działań rynkowych firmy, "Marketing i Rynek" 2001, nr 5.
 6. Jończak E., Klienci jako składnik wartości aktywów niematerialnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 909, Wrocław 2001.
 7. Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 8. Mazurek-Łopacińska K., Relacje z klientem podstawą marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, w: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999.
 9. Olczak A., Urbaniak M.: Marketing B2B w praktyce gospodarczej, Difi n, Warszawa 2006.
 10. Ostrowska I., Model kształtowania lojalności konsumentów w stosunku do marki, na podstawie wybranych produktów konsumpcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 11. Otto J., Jakość a rentowność relacji z klientami, "Marketing i Rynek" 1999, nr 3.
 12. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
 13. Rudawska E., Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 14. Sobolewska S., Inwestycja w klienta, "Manager" 2004, nr 3.
 15. Stępień K., Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstwa, Difi n, Warszawa 2008.
 16. Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 17. Storbacka K., Strandvik T., Grönroos Ch., Managing Customer Relationship for Profit, "International Journal of Service Industry Management", 1994, nr 5.
 18. Urbaniak M., Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 19. Wereda W., Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Difi n, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu