BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miciuła Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Stan e-gospodarki w Polsce i modele e-biznesowe
Condition E-Economy In Poland and E-Business Models
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2014, nr 34, s. 83-94, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Chmury nad e-biznesem
Słowa kluczowe
Gospodarka cyfrowa, Modele ekonomiczne, Informatyka, Ekonomia, Teoria ekonomii
Digital economy, Economic models, Information science, Economics, Economic theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono stan gospodarki elektronicznej w Polsce na tle państw świata. Poddano analizie relacje pomiędzy podmiotami w gospodarce i scharakteryzowano współczesne modele e-biznesowe. Ukazano też kluczowe elementy e-gospodarki, które zmieniły oblicze współczesnego biznesu, oraz trendy dalszego rozwoju społeczno-ekonomicznego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the condition of the electronic economy in Poland against the background of the countries in the world. Subjected to analysis the relationships between the actors in the economy and described modern e-business models. The article shown the key elements of the e-economy, which changed the modern business and trends of further socio - economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielarz W. (2007), Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa.
 2. Combe C. (2006), Introduction to E-business, Management and Strategy, Elsevier, London- Oxford.
 3. Dudek T. (2011), Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin.
 4. Eurostat (2013), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ (15.03.2014).
 5. GUS (2014), Wyniki badań do raportu: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 roku, http://www.stat.gov.pl (10.04.2014).
 6. IBIS World (2013), Industry Research Reports, http://www.ibisworld.com/ (20.03.2014).
 7. McKinsey & Company (2013), Internet Matters: Essays in Digital Transformation, mckinsey. com (13.03.2013).
 8. Nojszewski D. (2007), Przegląd modeli e-biznesowych, "E-mentor", nr 2(19), http:// www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/19/id/414 (20.04.2014).
 9. Olszak C., red. (2004), Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 10. Olszynka P. (2011), Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce, PMR Publications, Kraków.
 11. Raport "E- commerce" (2013), Interaktywnie.com (15.02.2014).
 12. Rappa M. (2012), Business Models on the Web, http://digitalenterprise.org/models.html (21.02.2014).
 13. Rausas M., Manyika J., Hazan E., Bughin J., Chui M., Said R. (2011), Internet Matters: The Net's Sweeping Impact on Growth, Jobs, and Prosperity, McKinsey & Company.
 14. Szpringer W. (2013), Elektroniczne instrumenty płatnicze - tendencje rozwojowe, "E-Mentor", nr 3(50).
 15. World Bank (2013), http://www.worldbank.org/ (28.04.2014).
 16. World Economic Forum (2013), Global Information Technology Report, http://www3. weforum.org/docs/GITR /2013/GITR _OverallRankings_2013.pdf (24.04.2014).
 17. Wrycza S. (2010), Informatyka ekonomiczna, PWE , Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu