BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja-Cieszyńska Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wprowadzenie MSSF dla małych i średnich jednostek - szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw
Using IFRS for SMEs - Opportunities and Threats for Polish Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 17, s. 113-122, tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Sprawozdawczość finansowa, Implementacja, Analiza SWOT
Small business, International Financial Reporting Standard, Financial reporting, Implementation, SWOT analysis
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Możliwość upowszechnienia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości dla małych i średnich jednostek (MSJ) budzi w Polsce i na świecie wiele obaw i wątpliwości, zwłaszcza właścicieli mikroprzedsiębiorstw. Podmioty te wdrożenie analizowanego standardu utożsamiają z karkołomnym dostosowywaniem systemów rachunkowości do nowych międzynarodowych wymogów sprawozdawczych. Czy rzeczywiście wprowadzenie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości (MSSF) musi oznaczać wiele dodatkowej pracy dla MSJ oraz czy jego implementacja wykracza poza możliwości adaptacyjne sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce? Próbą odpowiedzi na tak postawione pytanie będzie niniejszy artykuł, w którym do wnioskowania o możliwościach zastosowania MSSF w MSJ zostanie wykorzystana metoda analizy SWOT.(fragment tekstu)

In 1973 International Accounting Standards Committee IASC gave rise to the International Financial Reporting Standard. At the beginning the standards were only used by large enterprises whose securities have been traded publicly in capital markets. The globalization process, however, caused the need to create separate standards for small and medium-sized enterprises. In 2009 International Accounting Standard Board (IASB) published the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities as a result of long and complicated research. The study focuses on the strengths, weaknesses, opportunities and threats of IFRS for SMEs. To conclude about these characteristics the author used SWOT analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Basis for Conclusions on Exposure Draft International Financial Reporting Standard for Small land Medium-sized Entities, IASB, London 2007, § BC 45.
  2. Chand P., Patel Ch., Cummings L., Relevant Standards for Small and Medium-sized Enterprises (SME's): The Case for the South Pacific Region, Macquarie University Working Paper, Australia 2004.
  3. Micro-entity financial reporting: perspectives of preparers an users, IFAC, New York 2006.
  4. Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, red. Z. Dowgiałło, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 2004.
  5. The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs), International Accounting Standards Board (IASB), London, July 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu