BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedziółka Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Regulacje formalne i nieformalne a rozwój rynku cloud computing
Formal and Informal Regulations Reference to the Development of the Cloud Computing Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2014, nr 34, s. 107-117, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Chmury nad e-biznesem
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa, Usługi teleinformatyczne, Regulacje prawne, Organizacje nieformalne
Cloud computing, Teleinformation services, Legal regulations, Informal organizations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje tematykę regulacji rynku usług w chmurze. Z ostały w nim zaprezentowane instytucje formalne oraz nieformalne mające wpływ na rozwój tego rynku. (abstrakt oryginalny)

Publication shall take topics of regulations at cloud computing market. Formal and informal institutions influencing development of this market have been presented in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auleytner A., Ligner-Żeromska J. (2013), Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Na co zwracać szczególną uwagę przy podpisywaniu umów z dostawcą i na jakie niebezpieczeństwa prawne uważać?, http://tiny.cc/r401zw (10.03.2014).
 2. Auleytner A., Linger-Żeromska J., Marcinkowski B., Zimoch-Tuchołka J., Wach M., Malinowska-Hyla M., Skrzypczyk M., Surowiec R., Kubalski J.J. (2013), Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej dla Polskiej Izby Ubezpieczeń, http://www.dzp.pl/files/Publikacje/PIU_Raport.pdf (10.03.2014).
 3. Branco M., Rodgriguez L. (2006), Corporate Social Responsibility and Resource-Based Perspectives, "Journal of Business Ethics", vol. 69, s. 111-132.
 4. Brzozowski M., Gierałtowski P., Milczarek D., Siwińska-Gorzelak J. (2006), Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 5. Bugdol M. (2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 6. Cloud Standard Coordination. Final Report (2013), http://tinyurl.com/kagpgtw (10.03.2014).
 7. Dekalog chmuroluba, http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/6271/j/pl (10.03.2014).
 8. Gaweł T., Klimczak M. (2005), Pojęcie instytucji w prawie i ekonomii, w: B. Polaszkiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, t. 1, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 73-86.
 9. Gawroński M. (2012), Prawne bezpieczeństwo danych w chmurze, http://tinyurl.com/ p486vhy (10.03.2014).
 10. Gawroński M. (2013), Prawo chmury, http://tinyurl.com/q93znhs (10.03.2014).
 11. Godłów-Legiędź J. (2006), Interakcja instytucji formalnych i nieformalnych w procesie transformacji od planu do rynku, w: U. Zagóra-Jonszta (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 63-87.
 12. Helmke G., Levitsky S. (2002), Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda, "Perspectives on Politics", no. 2(4), December, s. 725-740.
 13. http://www.iso.org/iso/jtc1_sc38_home (10.03.2014), oficjalna strona internetowa Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej.
 14. https://resilience.enisa.europa.eu/cloud-computing-certification (10.03.2014), oficjalna strona internetowa Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji.
 15. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego Komitetu Regionów, Wykorzystanie potencjały chmury obliczeniowej w Europie, http://tinyurl.com/oze9j8x (10.03.2014).
 16. Mateos A., Rosenberg J. (2011), Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice.
 17. Memorandum Sopockie, http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/2689/j/pl/ (10.03.2014).
 18. North D.C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 19. North D.C. (1991), Institutions, "Journal of Economic Perspectives", vol. 5, no. 1, s. 97-112.
 20. North D.C. (1994), Economic Performance Through Time, "American Economic Review", vol. 84, s. 359-368.
 21. Nowicka M., Cloud computing - nowy model biznesowy wykorzystujący outsourcing IT poprzez Internet, http://www.praktycznateoria.pl/cloud-computing (10.03.2014).
 22. Szmit P. (2012), Cloud computing, historia, technologia, perspektywy, PARP, Warszawa, http://tiny.cc/iz01zw (10.03.2014).
 23. Wiewiórowski W.R. (2013), Ocena wpływu usługi chmurowej na ochronę prywatności (Privacy Impact Assesment - PIA), (wersja z 11 stycznia 2013), http://tiny.cc/ hw01zw (10.03.2014).
 24. Wit B., Juszczyk M. (2012), Technologie mobilne, przetwarzanie w chmurze obliczeniowej - nowe narzędzia, nowe możliwości, PTI , Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu