BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siemieniak Paulina (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Postawy studentów wobec przedsiębiorczości
Students' Attitudes Towards Entrepreneurship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 505-514, rys., tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Studenci, Przedsiębiorczość, Działalność gospodarcza
Students, Entrepreneurship, Business activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorczość jest zjawiskiem wielowymiarowym, które można analizować jako kategorię ekonomiczną, socjologiczną i psychologiczną. Podejmowanie zachowań przedsiębiorczych w przyszłości w dużej mierze zależne jest od teraźniejszych postaw młodych ludzi. Stąd też celowe jest prowadzenie badań nastawienia wobec przedsiębiorczości, które analizowane jest w odniesieniu do cech, doświadczenia oraz wiedzy studentów(fragment tekstu)

The paper presents the problem of student's attitudes toward entrepreneurship. The entrepreneurship as an phenomenon can be analyzed on the basis of economical, sociological as well as psychological sciences Undertaking of future enterprising behaviors by young people depends on theirs presents attitudes. In the paper there was presented the research concerning student's attitudes toward the entrepreneurship which was examined with reference to personal: traits, experiences and knowledge of respondents(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Bernat, J. Korpysa, M. Kunasz, Przedsiębiorczość studentów w Polsce w wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej, Wydawnictwo PRINT GROUP, Szczecin, 2008
  2. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000
  3. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1965
  4. H. Bieniok, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży w rodzinie, szkole i uczelni, www.fundacja.edu.pl/przedsiębiorczość/_referat/sesja_IIIa/23.pdf, 2007, s. 2-3
  5. D.G. Myers, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk & Spółka, Poznań, 2003
  6. A. Ward, Enterprise skills and enterprise learning, "Foresight" 2004, No 2, s. 104-109
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu