BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewiadomska Ewelina (Urząd Statystyczny)
Tytuł
Zastosowanie technologii przetwarzania w chmurze w e-administracji
Use Processing Technology in the Cloud the E-Government
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2014, nr 34, s. 119-133, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Chmury nad e-biznesem
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa, e-administracja, Administracja publiczna, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Cloud computing, e-government, Public administration, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw przenosi swoje zasoby do chmury obliczeniowej. Także administracja publiczna jest nią zainteresowana; obecnie Ministerstwo Finansów planuje przenieść do niej wszystkie systemy podatkowe i celne; a w niedalekiej przyszłości także i inne niezbędne zasoby wspierające pracę innych resortów i instytucji państwowych. Specyficzne dane gromadzone i przechowywane przez jednostki administracji publicznej muszą być bezpiecznie przechowywane, lecz nadal w polskim prawie brakuje przepisów odnoszących się bezpośrednio do cloud computingu. (abstrakt oryginalny)

Today, more and more companies move their resources into cloud computing. Also the public administration is interested in this. Currently the Ministry plans to move all the tax and customs systems to the cloud, as well as other necessary resources to support the work of other departments and state institutions in the near future. Specific data collected and stored by the public administration units has to be kept, however the Polish law has not set any rules referring to cloud computing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogucka D. (2013), Banki w chmurze, "Computerworld", nr 22(1010), s. 8.
 2. Cellary W., Strykowski S. (2009), E-Government Based on Cloud Computing and Service- Oriented Architecture, Proceedings of the 3 rd International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, Bogota, Colombia, ACM, New York 2009, s. 5-10.
 3. Cloud Computing in Public Administration Opportunities and Challenges of Dynamic IT Services (2010), Fraunhofer Institute FOKUS, Berlin.
 4. Craig-Wood K. (2010), Cloud cube, http://www.businesscomputingworld.co.uk/ definition-of-cloud-computing-incorporating-nist-and-g-cloud-views/ (22.02.2014).
 5. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A. (2009), E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa.
 6. Dzięgiel A.M. (2013), Prawne aspekty cloud computing, "Czas Informacji", nr 2(14), s. 79-86.
 7. European Commission (2003), The Role of eGovernment for Europe's Future, 26 September, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economics and Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2003) 567 finals, Brussels, http://eur-lex.europa.eu (18.03.2014).
 8. http://ec.europa.ue (2.03.2014).
 9. http://www.cpi.gov.pl (2.03.2014).
 10. http://www.microsoft.com (8.03.2014).
 11. Jaworski M. (2013), Chmura obliczeniowa w praktyce administracji publicznej kwestie możliwości wykorzystania, zalety i problemy, materiały konferencyjne, Warszawa.
 12. Kowalski P. (2013), Wielkie dane, mały budżet, "Computerworld", nr 24(1012), s. 16-19.
 13. Maciejewski A. (2012), Wchodzimy w chmury, "Computerworld", nr 20(971), s. 20-23.
 14. Marchini R. (2010), A Practical Introduction to the Legal Issues, British Standards Institution, London.
 15. Marciniak M. (2012), Infrastruktura w chmurze, "Computerworld", nr 30(981), s. 16-19.
 16. Marciniak M. (2013a), Chmura, ale jaka?, "Computerworld", nr 15(1003), s. 26-28.
 17. Marciniak M. (2013b), Cloud computing w sektorze publicznym, "Computerworld", nr 14(1002), s. 8-9.
 18. Mateos A., Rosenberg J. (2011), Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Warszawa.
 19. Mather T., Kumaraswamy S., Latif S. (2009), Cloud Security and Privacy, O'Reilly Media, USA.
 20. Mell P., Grance T. (2011), The NIST Definition of Cloud Computing, U.S. Department of Commerce, Gaithersburg
 21. Raport (2011), Cloud Computing: Elastyczność, efektywność, bezpieczeństwo, http:// www.ibngr.pl (25.02.2014).
 22. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013 (2013), GUS, Warszawa.
 23. Wiewiórski W.R. (2013), Administracja publiczna w chmurach. Ochrona prywatności przy przenoszeniu realizacji zadań publicznych do modelu IaaS i SaaS, materiały konferencyjne, WPiA Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 24. Wyld D.C. (2009), Moving to the Cloud: An Introduction to Cloud Computing in Government, E-Government Series, IBM Center for the Business of Government, Washington.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu