BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jastrzębska Maria (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Nierównowaga fiskalna w Polsce a działania rządu w celu stabilizacji finansów publicznych i wzrostu gospodarczego
Fiscal Instability in Poland and Government's Activity in Order to Stabilize Public Finance and Keep Economic Growth
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 17, s. 125-136
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego
Słowa kluczowe
Nierównowaga rynkowa, Polityka fiskalna, Polityka rządu, Finanse publiczne, Wzrost gospodarczy, Nierównowaga fiskalna
Market imbalance, Fiscal policy, Government policy, Public finance, Economic growth, Fiscal imbalance
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Na poziom deficytu sektora w Polsce oddziałują przede wszystkim czynniki strukturalne, które można analizować w podziale na ekonomiczne - związane ze sferą realną, oraz prawne, polityczne, administracyjne - związane z funkcjonującym systemem. W okresie dobrej koniunktury w Polsce tylko w niewielkim stopniu przeprowadzono konsolidację finansów publicznych przez przeprowadzenie reform po stronie wydatków publicznych (udało się to głównie w dziedzinie opieki społecznej). Wysoki wzrost gospodarczy w latach 2004-2008 oraz średni poziom deficytu sektora w tym samym czasie pokazują, że nie miała miejsca adekwatna konsolidacja finansów publicznych w latach dobrej koniunktury. A zatem konieczne jest nie tylko zidentyfikowanie czynników deficytu sektora i postulowanie działań, które muszą być podjęte, lecz determinacja władz publicznych w przeprowadzeniu reformy finansów publicznych ukierunkowanej na zmniejszenie wydatków i tym samym deficytu sektora. Możliwość jej realizacji narażona jest jednak na różnego rodzaju ryzyko.(fragment tekstu)

The amount and structure of general government deficit and public debt have significant impact on economy, particularly in case of countries - members of the European Union. The amount of budgetary deficit has an influence on public debt because it is financed by public borrowings. The high and constant budgetary deficit constraints the implementation of fiscal policy as the instrument of stabilizing economy. The general government deficit is mostly caused by structural factors, which can be divided into two groups - economic and system factors. In order to eliminate and reduce structural deficit, some serious government's activities leading to: reduction of social expenditures (especially on social securities), more effective health care and public administration action, increase of innovations, better conditions of economic activity, faster processes of privatization and better management of the treasury properties, should be taken. The aforementioned activities mostly are included in so called Anticrisis Plan worked out by the government in order to stabilize public finance and financial system as well to keep conditions for economic growth in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Afonso A., Ebert W., Schuknecht L., Thőne A., Quality of public finances and growth, "Working Paper" 2005, No 43N, ECB, Frankfurt 2005, s. 8-15.
  2. Afonso A., Nickel Ch., Rother P., Fiscal consolidations in the Central and Eastern European Countries, "Working Paper" 2004, No 473, ECB, Frankfurt, s. 5.
  3. Annicchiarico B., Giammarioli N., Fiscal rules and sustainability of public finances in an endogenous growth model, "Working Paper" 2004, No 381, ECB, Frankfurt, s. 5.
  4. Moździerz A., Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa 2009.
  5. Rzońca A., The quality of fiscal adjustments in transition economies, "Bank i Kredyt" 2007, nr 7, s. 26.
  6. Tujula M., Wolswijk G., What determines fiscal balances? An empirical investigation in determinants of changes in OECD budget balances, "Working Paper" 2004, No 422, ECB, Frankfurt, s. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu