BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sala Jolanta (Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie), Tańska Halina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Uwarunkowania zastosowań e-biznesu w polskiej gospodarce
Causation of E-Business Application in Polish Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2014, nr 34, s. 135-146, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Chmury nad e-biznesem
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Biznes elektroniczny, Etyka, Moralność
Information society, e-business, Ethics, Morality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie stanowi syntezę fundamentalnych problemów społeczeństwa informacyjnego, którego rozwój jest uzależniony od zastosowań e-biznesu w gospodarce. Niestety skala wykorzystywania ICT w polskich przedsiębiorstwach jest symboliczna i nie ma obiecujących perspektyw. Wiele jest uwarunkowań małej skali zastosowań e-biznesu, a więc można konstruować wiele recept. W kontekście propozycji prezesa PAN wyeksponowana jest bariera, jaką stanowi brak zaufania w polskiej gospodarce. Zasygnalizowane także zostało znaczenie, jakie ma deficyt cnót moralnych i intelektualnych, a przede wszystkim brak równowagi pomiędzy sprawnościami teoretycznymi (wiedza i mądrość) oraz praktycznymi (roztropność i sztuka). (abstrakt oryginalny)

The study presents synthesis of fundamental problems of information society, whose development is dependent on e-business application in economy. Unfortunately, the scale of using ICT in Polish enterprises is only symbolic and is not promising. There are many conditions of such a small scale of e-business application, so it is possible to construct many solutions. In the context of PAN chairman proposal, there has been exposed the barrier of lack of confidence in Polish economy. There has been also indicated the meaning of moral and intellectual deficiency, and mainly the lack of balance between theoretical (knowledge and wisdom) and practical (prudence and art) abilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kleiber M. (2011), "Mądra Polska" - Dekalog dla społeczeństwa wiedzy, umiejętności i przedsiębiorczości, w: I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, "Kwartalnik WSZ iP im. Heleny Chodakowskiej", nr 2(7), s. 64-85.
  2. Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych (1983), Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
  3. Nauka, technika, innowacje i społeczeństwo informacyjne w Polsce (2014), Notatka informacyjna, Wyniki badań GUS, Warszawa.
  4. Sala J., Tańska H. (2010), An Illusion of Development and Technological Decline in Poland, w: B. Kubiak, A. Korowicki (red.), eCommerce, ePayments and New Entrepreneurship, Gdańsk University Press, Gdańsk, s. 362-372.
  5. Sala J., Tańska H. (2011a), Pomiędzy utopią a rzeczywistością rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w: H. Babis, R. Czaplewski (red.), Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 195-202.
  6. Sala J., Tańska H. (2011b), Syndrom "kota w worku" w społeczeństwie informacyjnym, w: A. Szewczyk (red.), Społeczeństwo informacyjne w świecie rzeczywistym i wirtualnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 455-465.
  7. Sala J., Tańska H. (2013), Globalna, europejska i krajowa przestrzeń komunikacji elektronicznej w XXI wieku, w: H. Babis, R. Czaplewski (red.), Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 55-64.
  8. Szewczyk A. (2013), Zarządzanie przez miłość, czyli ekonomia dobra, Hogben, Szczecin, www.iiwz.univ.szczecin.pl/ksi (31.01.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu