BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolińska Anna (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Andrzejewska Magdalena (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Nauczyciel w chmurze - wykorzystanie aplikacji z modelu SaaS w edukacji
A Teacher in the Cloud - Use of the Model Saas Application in Education
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2014, nr 34, s. 147-159, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Chmury nad e-biznesem
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa, Edukacja, Edukacja elektroniczna, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Model SaaS, Umiejętności cyfrowe
Cloud computing, Education, e-education, Information and Communication Technology (ICT), SaaS Model (Software as a Service), Digital competences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Udział współczesnych nauczycieli w kształtowaniu społeczeństwa otwartego na wiedzę, posiadającego kompetencje cyfrowe umożliwiające kreatywne wykorzystywanie zasobów sieci internetowej nie może obyć się bez znajomości cloud computingu - modelu przetwarzania danych, w którym zasoby informacyjne i aplikacje są umieszczone na serwerach ze stałym dostępem dla komputerów klienckich. Nauczyciele mają możliwość wzięcia udziału w tworzeniu nowego internetowego środowiska uczenia się - learning cloud, którego tempo rozwoju nabrało dynamiki wraz z pojawieniem się coraz większej liczby usług (aplikacji) dostępnych online. W artykule przedstawiono badania diagnozujące poziom znajomości cloud computingu i przygotowanie nauczycieli do współtworzenia tej edukacyjnej chmury. (abstrakt oryginalny)

Participation of teachers in shaping society open to knowledge, having digital competency enabling creative use of web's resources, today can not do without the knowledge of cloud computing - a data processing model, in which information resources and applications are stored on servers with constant access to client computers. Teachers have the opportunity to take part in the creation of a new online learning environment - learning cloud, of which the pace of development has gained dynamics with the advent of increasingly larger amount of services (applications) available online. In the article a study is presented on diagnosing the level of knowledge of cloud computing and the preparation of teachers to contribute to the development of the educational cloud. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Coleman Parkes Research Ltd. (2012), HP Research: The Future of Cloud, http://www. hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/convergedcloud2012/NA_Research.pdf (8.02.2014).
  2. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (2012), Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe, http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0529:FIN :EN :PDF (9.02.2014).
  3. Federowicz M. i in. (2013), Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli, http:// eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-czas-i-warunki-pracynauczycieli. pdf (10.02.2014).
  4. GUS (2013), Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r., http://www.stat.gov.pl/cps/ rde/xbcr/szczec/ASSETS _sygnalna__SI _2013.pdf (9.02.2014).
  5. Polska Szerokopasmowa (2012), Cloud computing w Europie mało znany, http://www. polskaszerokopasmowa.pl/technologie/klucz,cloud-computing-w-europie-maloznany, akcja,pdf.html (8.02.2014).
  6. Szymanek V., red, (2013), Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Raport Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/09/Spoleczenstwo- informacyjne-w-liczbach-2013.pdf (9.02.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu