BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewska-Bochenko Agnieszka (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce
Development of E-Banking in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2014, nr 34, s. 183-192, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Chmury nad e-biznesem
Słowa kluczowe
Bankowość, Bankowość elektroniczna, Społeczeństwo informacyjne, Usługi bankowe, Chmura obliczeniowa
Banking, E-banking, Information society, Banking services, Cloud computing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Doskonalenie technologii informatycznych, rozwój internetu oraz infrastruktury telekomunikacyjnej otworzyły przed bankami nowe możliwości świadczenia usług w ramach bankowości elektronicznej, której zasadniczym przesłaniem jest traktowanie klienta jako aktywnego użytkownika, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. W ostatnich latach w polskim sektorze bankowym można zauważyć bardzo dynamiczny rozwój usług bankowości elektronicznej. Banki w nowym narzędziu dostrzegły możliwości zwiększenia swoich zysków poprzez ograniczenie kosztów działalności. Klienci banków coraz częściej wolą korzystać ze swojego konta bankowego w każdym możliwym miejscu na świecie. Oczekują także od banków stosowania najnowszych rozwiązań technicznych. Jednym z nich jest tak zwana chmura, czyli możliwość korzystania z oprogramowania oraz miejsca na dysku dostawcy usługi, w tym przypadku banku, co eliminuje konieczność zakupu kosztownych systemów informatycznych przez odbiorcę usługi. Takie między innymi możliwości daje bankowość elektroniczna. (abstrakt oryginalny)

Improving information technologies, development of the Internet and telecommunication infrastructure have provided banks with new opportunities for e-banking services, where client is considered an active user with no time or location limitations. A very dynamic development in e-banking services have taken place in Poland in recent years. For banks, this new tool helps maximize profits through cost cutting. The clients of the banks prefer using their internet account regardless of their location in the world. They also expect banks to use the latest technical solutions. One of those solutions is "cloud" i.e. using the software and disc space of the banking service provider which eliminates the need for purchasing expensive computer systems by the service used. These are some of the possibilities that e-banking provide. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J. (2004), Teleinformatyka a globalizacja rynków. Perspektywy i ograniczenia, w: A. Grzywak (red.), Internet w społeczeństwie informacyjnym - Internet w systemach zarządzania, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, s. 23-31.
 2. Bednarek M., Idea w chmurze. Rewolucja czy tylko innowacyjne narzędzia?, http://wyborcza. biz/finanse/1,105684,15571968,Idea_w_chmurze__Rewolucja_czy_tylko_innowacyjne_ narzedzia_.html (20.02.2014).
 3. Centralny system przetwarzania danych bankowych "w chmurze" optymalnym rozwiązaniem dla średnich banków?, http://www.alebank.pl/index.php?option= com_content&view=article&id=39215:prezentacja-centralny-systemprzetwarzania- danych-bankowych-w-chmurze-optymalnym-rozwiazaniem-dlasrednich- bankow&catid=797:nbs-2013-11&Itemid=255 (20.02.2013).
 4. Chańko P., Flejterska E. (2004), Rola marketingu internetowego na rynku usług bankowych w warunkach globalizacji, w: B. Świecka (red.), Rynki finansowe w przestrzeni elektronicznej, Economicus, Szczecin, s. 207-217.
 5. Chmielarz W. (2005), Systemy elektronicznej bankowości, Difin, Warszawa.
 6. Dziuba D.T. (2000), Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 7. Garczyński D. (2005), Formy organizacyjne bankowości elektronicznej, w: A. Gospodarowicz (red.), Bankowość elektroniczna, PWE , Warszawa, s. 42-48.
 8. Grzywacz J. (2004), Bankowość elektroniczna w działalności przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 9. http://www.rbe.pl (1.02.2014).
 10. Kitejewski M. (2001), Homebanking. Usługa przyszłości, Helion, Warszawa.
 11. Krymas-Balcerzak A., Słowińska E. (2001), Usługi bankowe a kształtowanie struktur organizacyjnych w banku uniwersalnym, w: A. Janc (red.), Nowe usługi bankowe na tle wybranych problemów organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 26-37.
 12. Matuszczyk A., Matuszczyk P.G. (2006), Instrumenty bankowości elektronicznej, CeDeWu, Warszawa.
 13. Nadciąga pierwsza chmura bankowa, http://www.telix.pl/article.php?sid=59996 (20.03.20014).
 14. Ślazak E., Borowski K. (2007), Bankowość elektroniczna, w: M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, t. 1, Difin, Warszawa, s. 227-268.
 15. Ślązak E. (2005), Bankowość detaliczna w Polsce, dodatek: "Polski System Bankowy. Stan i Perspektywy od A do Z", "Bank i Kredyt", nr 2, s. 7-14.
 16. Wroński P. (2004), Bankowość elektroniczna dla firm, CeDeWu, Warszawa.
 17. Wyczański P. (2005), Współczesny system bankowy w Polsce - geneza i uwarunkowania rozwoju, dodatek: "Polski System Bankowy. Stan i Perspektywy", "Bank i Kredyt", nr 1, s. 2-3.
 18. Zawadzka Z. (2002), Zagrożenia i szanse dla banków na początku XXI wieku, "Bank i Kredyt", nr 10, s. 10-14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu