BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zasadzki Michał (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Potencjał ekonomiczny gminy a modelowanie rozwoju lokalnego
Commune's Economic Potential and Local Development Modelling
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 17, s. 137-150, rys.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego
Słowa kluczowe
Gmina, Rozwój lokalny, Strategia rozwoju gminy, Ekonomia
District, Local development, District development strategy, Economics
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Celem nadrzędnym utworzenia samorządów jest kreowanie warunków do rozwoju lokalnych społeczności, co oznacza zwiększenie możliwości zaspokajania potrzeb wszystkich uczestników wspólnoty. Samorząd terytorialny został wyposażony w osobowość prawną i samodzielność finansową, co pozwala na dążenie do osiągnięcia ustalonych celów. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, że jedynie kompleksowe działanie, obejmujące długofalowe decyzje, podejmowane w ramach lokalnej polityki społeczno-gospodarczej, przy wykorzystaniu zobiektywizowanych metod analizy i oceny istniejącego potencjału oraz kształtowania się podstawowych czynników i uwarunkowań rozwoju, pozwala na skuteczne zarządzanie - bieżące i strategiczne - lokalną gospodarką.(fragment tekstu)

The article covers a problem of local development modelling. The necessary condition under which the implementation of this process is the most effective, is the utilization of objective methods and measures of analysis and evaluation of local economic potential. Only such a complex activity, comprising a long-term economic policy encompassing a development strategy preparation and a long-term financial planning, enables to implement multi-year development programs and investment projects, and thus allows to achieve the established strategic aims of munipalities' development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bobiński J., Mzyk E., Topczewska T., Trojanek M., Wysocka E., Strategia i polityka rozwoju gmin i województw - podstawy metodologiczne, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Poznań-Zielona Góra 1996.
  2. Commission Communication, First progress report on economic and social cohesion, Brussels, 30.01.2002 r.
  3. Dębski J., Lokalne bieguny wzrostu w Polsce na przełomie XX I XXI wieku, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002.
  4. Dylewski M., Finansowe aspekty kreowania rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu. Region 2002, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
  5. Gruchman B., Walk F., Nowińska E., Strategie rozwoju lokalnego na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego, Poznań 2000.
  6. Koźmiński J., Wysocka E., Strategia rozwoju lokalnego po reformie administracyjnej państwa, Difin, Warszawa 2000.
  7. Obrębalski M., Rozwój regionalny - identyfikacja, pomiar i ocena., Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 939, Wrocław 2002.
  8. Potoczek A., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, Dom Organizatora, Toruń 2001.
  9. Standardy urbanistyczne, IGPiK, Warszawa 1998.
  10. Szymla Z., Determinanty rozwoju regionalnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu