BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja-Cieszyńska Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Internacjonalizacja jako szansa rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw
Internationalization as a Chance for the Development of Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 14, s. 9-18, rys.
Tytuł własny numeru
Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Globalizacja, Rynki zagraniczne
Enterprise internationalization, Small business, Globalization, Foreign markets
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw stała się jednym z kluczowych tematów regionalnej polityki gospodarczej. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie procesu internacjonalizacji jako strategii przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa w obliczu globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Podjęto także próbę znalezienia, po pierwsze, przesłanek podejmowania ekspansji zagranicznej, po drugie, źródeł przewagi, które warunkują przyjmowane strategie internacjonalizacji małych i średnich firm.(fragment tekstu)

The development of enterprises has a fundamental meaning for economics progress of the country. The enterprises which want to subsist on the global market should use all realizable development opportunities. Entities can find a competitive advantage in interior but particularly in the exterior development. One of the development opportunities can be internationalization. The aim of the article is to show the internationalization process as a strategy of survival and development with particular consideration of small and medium-sized entities. The author presents types of internationalizations strategies, sources and circumstances of the international expansion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Chandler A.D., Strategy and structure, Cambridge, Massachusetts 1962.
 3. Clausewitz C. von, O wojnie, Wydawnictwo Mireki, Warszawa 2006.
 4. Daszkiewicz N., Teorie internacjonalizacji MSP - ewolucja i perspektywy rozwoju, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju, red. N. Daszkiewicz, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 14.
 5. Drucker P., W kierunku organizacji nowego typu, w: Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998, s. 19.
 6. Futura B., Kraus S., Internationalisierung von KMU am Beispiel des Markteintritts in die Republik Kroatien, Verlag Dr Kovac, Hamburg 2005.
 7. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994.
 9. Plawgo B., Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2004.
 10. Ramarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 11. Welch L.S., Luostarinen L., Internationalization: Evolution of a Concept, w: P. Buckley, The Internationalization of Firm, London 1988, s. 54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu