BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Wójcik-Karpacz Anna (Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach), Karpacz Jarosław (Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach)
Tytuł
Uwarunkowania aktywności innowacyjnej małych przedsiębiorstw
The Innovation Activities Conditions of Small Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 13, s. 9-18, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw
Small business, Enterprise innovation
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
W wyniku przeprowadzonej na potrzeby niniejszego opracowania analizy można stwierdzić, że u podstaw różnorodności postaw innowacyjnych małych przedsiębiorstw mogą znajdować się następujące skorelowane wzajemnie czynniki: 1. Sposób diagnozy rynku określający zapotrzebowanie na przedmiot innowacji. 2. Zdolność (chęć) przedsiębiorców do podejmowania ryzyka wynikającego z wprowadzania innowacji. Obawa przedsiębiorcy przed nieprawidłową dyfuzją ich efektów jest często czynnikiem blokującym jakąkolwiek działalność nowatorską w małych przedsiębiorstwach. 3. Świadomość innowacyjna. 4. Zasoby wewnętrzne aktywności innowacyjnej (a zatem posiadane zasoby finansowe, materialne, kadrowe i informacyjne). 5. Zasoby zewnętrzne aktywności innowacyjnej (polityka państwa, charakter koniunktury rynkowej, dostępność kapitałów zewnętrznych, dostępność know-how). W związku z tym można wnioskować, że innowacyjność w małych przedsiębiorstwach nie będzie zjawiskiem powszechnym, masowym. Znaczna bowiem część z przedsiębiorców pozostanie na dotychczas zajmowanych pozycjach, kultywując model organizacji zaradnych(fragment tekstu)

The article constitutes an attempt at pinpointing the role of innovation as a stimulating factor in the development of competition in small enterprises. The main objective is to identify factors, mainly internal, which may constructively infl uence the innovation in such enterprises. It has been observed that in the current, fairly positive, environmental factors the entrepreneurs show a great variety of attitudes aimed at innovation creation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieniok H., Innowacyjność jako kluczowy warunek kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku, w: Dynamika zarządzania organizacjami, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
  2. Łobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005.
  3. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN, Warszawa 2006.
  4. Nogalski B., Nauki o zarządzaniu wobec wyzwań współczesności, "Współczesne Zarządzanie" 2007, nr 1.
  5. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Stymulatory i hamulce aktywności innowacyjnej małych przedsiębiorstw w ujęciu regionalnym, w: Znaczenie innowacji dla rozwoju polskiego sektora MSP na jednolitym rynku europejskim, red. J. Otto, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu