BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sekuła Alicja (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w dobie kryzysu
Local Government Revenues in the Economic Crisis Conditions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 17, s. 187-194, tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego
Słowa kluczowe
Wydatki budżetowe, Samorząd terytorialny, Kryzys gospodarczy, Finanse samorządu terytorialnego
Budget expenditures, Local government, Economic crisis, Local government finance
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Kwestie związane z budżetem, a w szczególności procedurą jego opracowywania i przyjmowania, dochodami, wydatkami oraz długiem samorządowym regulowane są w Polsce głównie w dwóch ustawach: o finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z przesłanek reformy finansów samorządowych przeprowadzonej w roku 2003 było większe niż dotychczas powiązanie systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego ze stanem gospodarki oraz budżetem państwa. W artykule zbadano, czy w ślad za pogarszającą się sytuacją gospodarczą kraju od strony finansów publicznych,objawiającą się między innymi zmniejszonymi wpływami do budżetu państwa2 i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ograniczeniu uległy również wydatki podsektora samorządowego.(fragment tekstu)

The article discusses Polish local government revenues in the economic crisis conditions. In the beginning the connection between situation of national economy and the finance of local government units was described. Then the condition of Polish economy was shown and on its basis the revenues of local government units were analyzed. The research refers to period since the latter part of 2005 to early part of 2009. In conclusion the results of research were comment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. Jastrzębska M., Wybór instrumentu zwrotnego finansowania w celu realizacji inwestycji samorządowych, w: B. Filipiak, Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, t. II, s. 44-52.
  3. Ostrowska K., 2008 rok nie był jeszcze zły, obecny już tak dobry nie będzie, "Rzeczpospolita", http://www.rp.pl/artykul/332140.html, 11.07.2009.
  4. Ostrowska K., Zadłużenie samorządów będzie dalej rosnąć, "Rzeczpospolita", http://www.rp.pl/artykul/ 295704.html, 24.04.2009.
  5. Owsiak S., Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 11.
  6. Sekuła A., Budowa przewagi konkurencyjnej regionu na przykładzie "Regionalnej strategii innowacji dla województwa pomorskiego", w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008, s. 92-93.
  7. Wzrosną długi miast, "Rzeczpospolita", http://www.rp.pl/artykul/281983.html, 26.03.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu