BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Beyer Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem MV/BV
Measurement of Intellectual Capital with MV/BV
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 38 T.1, s. 7-19, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Wartości niematerialne, Wskaźniki ekonomiczne, Indeks giełdowy
Intellectual capital, Intangible asset, Economic indicators, Stock market indexes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł poświęcony został problematyce pomiaru kapitału intelektualnego przy użyciu wskaźnika wartości rynkowej do wartości księgowe MV/BV. W pierwszej jego części przedstawiona została koncepcja wskaźnika MV/BV. Druga części przedstawia wyniki przeprowadzonych badań związanych z pomiarem kapitału intelektualnego wskaźnikiem MV/BV w przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach indeksu WIG 20. Badania obejmują lata 2007-2012 i stanowią część realizowanego projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS4/06036. (abstrakt oryginalny)

This article is focused on measurement of intellectual capital with Market Value to Book Value ratio. The first part of the article presents the issue of intellectual capital measurement with MV/BV. While, the second part presents results of the research of the measurement of intellectual capital with MV/BV in companies listed on the Stock Exchange in Warsaw within the WIG 20 Index. The study covers the period 2007-2012 and is part of the project funded by the National Science Centre allocated on the basis of the decision DEC-2011/01/N/HS4/06036. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bukh P.N., Larsen H.T., Mouritsen J., Constructing Intellectual Capital Statements, "Scandinavian Journal of Management" 2001, no. 17.
  2. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  3. http://www.gpw.pl.
  4. http://www.truffle100.com.
  5. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  6. Stewart T.A., Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations, Doubleday-New York 1999.
  7. Stewart T.A., The Coins in the Knowledge Bank, "Fortune" z 19 lutego 1996 r.
  8. Stewart T.A., Your Company's Most Valuable Asset: Intellectual Capital, "Fortune" z 3 października 1994 r.
  9. Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu