BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduk Sławomira (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Finansowe aspekty zarządzania przestrzenią na poziomie lokalnym
The Financial Aspects of the Spatial Management at the Local Level
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 11-20, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Gospodarka przestrzenna, Instrumenty finansowe, Planowanie przestrzenne, Zarządzanie publiczne
Spatial economy, Financial instruments, Spatial planning, Public governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje problematykę skutków finansowych wejścia w życie planu miejscowego w wymiarze lokalnym. Głównym celem jest przedstawienie zagadnień ekonomicznych jako istotnego czynnika w zarządzaniu przestrzenią. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the issues of the financial consequences of the entry into force of the local plan at the local level. The main objective is to present economic issues as an important factor in the management of space. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2011 roku, http://www.mir.gov.pl.
 2. Bajerowski T., Doskonalenie procesów gospodarowania i zarządzania przestrzenią z uwzględnieniem potrzeb informacyjnych, "Seria: Przegląd Osiągnięć UWM" 2008, nr 3.
 3. Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2014, http://konfederacjalewiatan.pl.
 4. Gaczek W.M., Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Branta, Poznań 2003.
 5. Informacja o wynikach kontroli opłaty planistycznej i roszczenia odszkodowawcze związane z uchwalaniem lub zmianą planów miejscowych, www.nik.gov.pl.
 6. Kafar D., Prawo zagospodarowania przestrzennego trzeba zmienić, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2014, nr 7.
 7. Małuj J., Społeczne aspekty zarządzania przestrzenią, http://www.gpzoom.com.pl.
 8. Noworól A., "Smart governance" a zarządzanie rozwojem w mieście przyszłości, "Czasopismo Techniczne" 2012, nr 1.
 9. O ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji, http:// www.kongresbudownictwa.pl.
 10. Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, red. T. Bajerowski, UWM, Olsztyn 2003.
 11. Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji, http://www.zoiu.pl.
 12. Rezolucja IV Kongresu Miast Polskich, http://www.tup.org.pl.
 13. Stanowisko w sprawie sukcesywnej kodyfikacji prawa urbanistycznego (planowania i zagospodarowania przestrzennego), http://www.metropolie.pl.
 14. Ślusarz G., Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego - specyfika, potrzeby i wyzwania, "Problemy Zarządzania" 2006, nr 3.
 15. Uchwała nr 239 Rady Ministrów z 2011 roku o Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. z 2012 roku, poz. 252).
 16. Ustawa z 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2003 roku, nr 80, poz. 717).
 17. Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Urbanista, Gdańsk 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu