BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białasiewicz Maria (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Działania na rzecz wzrostu elastyczności zatrudnienia w przedsiębiorstwie
Activities Aimed at Growth of Flexibility of Employment in an Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 38 T.1, s. 21-31, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Formy zatrudnienia, Elastyczność zatrudnienia, Zarządzanie personelem
Employment forms, Flexible employment, Personnel management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki elastyczności w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Współczesne realia funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym niepewność, potrzeba kreowania wiedzy dla generowania rzeczy nowych, zrodziły potrzebę elastycznego reagowania. Elastyczność zarządzania kapitałem ludzkim ma szczególne znaczenie ze względu na rolę tego kapitału. W artykule wskazano na główne przesłanki zachowań elastycznych organizacji, a zwłaszcza atrybuty form elastycznego zatrudnienia. Przedstawiono model flexicurity jako koncepcję elastyczności i bezpieczeństwa pracy stanowiącą integralny składnik polityki rynku pracy w UE, która w Polsce wydaje się ciągle mało znana. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses the problems of flexibility in the area of human resource management. The business environment is uncertain. As a result, plenty of enterprises have to be flexible. People management is very important because of its role. This article presents main conditions of flexible activities of organization, especially forms of flexibility of employment. The paper shows the flexicurity model, as a conception of flexibility and safety of employment. This conception is little known in Poland. The aim of this article is the identification of main factors which determine the necessity of flexible human resource management in enterprises and methods connected with it, especially flexicurity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowski W., Rado M., Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 2. Elastyczność organizacji, red. R. Krupski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 3. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007.
 4. Handy Ch., Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, ABC, Warszawa 1996.
 5. http://www.doradca-zawodowy.ecorgs.pl/index.php?option=com_conte.
 6. http://www.egospodarka.pl/97099,Elastyczne-zatrudnienie-idea-flexicurity-maloznana, 1,39.html.
 7. ht t p://eu ropa.eu / legislat ion _ su m ma r ies/employ ment _ a nd _ social _ policy/ community_employment_policies/c10159_pl.html.
 8. http://www.wup.mazowsze.pl/new/images/warszawa/CIPKZ/publikacje/2011/elastyczne% 20formy%20zatrudnienia2011.pdf.
 9. http://www.solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2012/1.1.3-Flexicurity.pdf.
 10. http://weblog.infopraca.pl/2012/12/jak-wyglada-elastyczne-zatrudnienie-w-polsce.
 11. http://zielonalinia.gov.pl/Czym-jest-flexicutity-4698.
 12. http://zielonalinia.gov.pl/Flexicurity-w-Unii-Europejskiej-4699.
 13. http://zielonalinia.gov.pl/Flexicurity-4560.
 14. http://www.zysk50plus.pl/storage/fch/file /publikacje/Elastyczne_formy_zatrudnienia. pdf.
 15. Kazicki M., Busse R., Miliony miejsc pracy, "Personel i Zarządzanie" 2006, nr 6.
 16. Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, red. A. Sajkiewicz, Difin, Warszawa 2008.
 17. Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Wolter Kluwers Business, Warszawa 2013.
 18. Reilly P., Williams T., Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi. Rozwijanie potencjału organizacji dzięki funkcji personalnej, Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 19. Senge P., Piąta dyscyplina, ABC, Warszawa 1998.
 20. Stroińska E., Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca. Zarządzanie pracą zdalną, Poltext, Warszawa 2012.
 21. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu