BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janasz Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński), Janasz Władysław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Myślenie strategiczne w długookresowej strategii rozwoju organizacji
Strategic Thinking in a Long-Term Strategy for Organization Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 38 T.1, s. 43-55, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Analiza systemowa, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Strategic management, Systemic analysis, Company development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Myślenie strategiczne w zarządzaniu organizacjami zaliczyć trzeba do grupy czynników złożonych i niepewnych. System długookresowego funkcjonowania organizacji powinien umożliwiać realne możliwości budowy i wdrażania strategii, w których należy odzwierciedlić nie tylko różne warianty, rodzaje ryzyka (struktura, siła), lecz również szybko zmieniające się wymagania rynku (klientów), rozwiązania instytucjonalne ukierunkowane na racjonalizację nakładów, skojarzone z polityką rynkową i polityką aliansów strategicznych z otoczeniem gospodarczym. (abstrakt oryginalny)

Strategic thinking in organizational management shall be considered a complex and uncertain factor. A system for the long-term functioning of organization should open up a real possibility for developing and implementing the strategy. The strategy ought to reflect not only different variants or types of risk (structure, influence), but also dynamically changing market requirements (consumers) as well as institutional solutions aimed at expenditure rationalization and associated with market policy and the policy of strategic alliances formed with business environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białek J., Oleksiuk A., Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat, Difin, Warszawa 2009.
 2. Borodako K., Foresight w zarządzaniu strategicznym, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 3. Drucker P.F., Skuteczne zarządzanie, PWE, Warszawa 1976.
 4. Gajęcki R., Strategie rozwoju przemysłu. Prognozowanie zmian strukturalnych, PWN, Warszawa 1990.
 5. Gliński B., Kuc B.R., Szczepankowski P., Zarządzanie strategiczne. Geneza, rozwój, priorytety, Key Text, Warszawa 1996.
 6. Godet M., Creating Futures. Scenario Planning as a Strategic Management Tool, Economica, London-Paris-Geneve 2001.
 7. Hamel G., Breen B., The Future of Management, Harvard Business School Press, Boston 2007.
 8. Inkeles A., Smith D.H., Becoming Modern, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1974.
 9. Janasz K., Dylematy ryzyka w zarządzaniu projektami, w: Zarządzanie projektami w organizacji, red. K. Janasz, J. Wiśniewska, Difin, Warszawa 2014.
 10. Janasz W., Strategiczne podejście do zarządzania organizacjami, w: Zarządzanie projektami w organizacji, red. K. Janasz, J. Wiśniewska, Difin, Warszawa 2014.
 11. Janasz W., Formułowanie strategii rozwoju we współczesnym przemyśle, w: Zarys strategii i rozwoju przemysłu, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2006.
 12. Janasz W., Kreowanie społecznej wizji organizacji na podstawie koncepcji foresight, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, nr 571.
 13. Janasz W., Wiedza w procesie innowacyjnym organizacji, w: Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami, red. J. Wiśniewska, K. Janasz, CeDeWu, Warszawa 2013.
 14. Karpiński A., Co trzeba wiedzieć o studiach nad przyszłością, PTE, Warszawa 2009.
 15. Karpiński A., Studia nad przyszłością na świecie i w Polsce - doświadczenia i wnioski, Komitet Prognoz Polska 2000 Puls przy Prezydium PAN, Biuletyn 2001, nr 2.
 16. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 17. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998.
 18. Polska 2025 - długookresowa strategia rozwoju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2000.
 19. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 20. Strategia rozwoju Polski do 2020. Studia eksperckie na temat 20-lecia 2001-2020, t. II, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Elipsa, Warszawa 2000.
 21. Strategia rozwoju Polski do roku 2020. Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych, t. I, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Elipsa, Warszawa 2000.
 22. Surówka-Marszałek D., Rola wiedzy w kreowaniu innowacji, w: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. B. Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 23. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, nowe poszerzone wydanie, Znak, Kraków 2012.
 24. The Council of the European Union - Review of the EU Sustainable Development Strategy, Brussels, June 9th, 2006.
 25. Watson T.J., W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu