BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Projekty w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
Projects in the Strategic Management of the Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 38 T.1, s. 71-80, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie przez projekty
Strategic management, Enterprises, Management by projects
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany w otoczeniu, w którym funkcjonują współczesne organizacje, istotnie wpływają na sposób prowadzenia działalności, coraz silniej ukierunkowując go na podejście projektowe. Strategia firmy nie jest kompletna, jeśli nie przekłada się na listę konkretnych projektów i przedsięwzięć. Projekty nabrały współcześnie podstawowego znaczenia dla rozwoju i przetrwania organizacji. Celem artykułu jest prezentacja miejsca i znaczenia projektów w strategicznym podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)

Changes in the environment in which today's organizations operate, impact on the way how to do business and increasingly direct companies to project approach. The company's strategy is not complete if it does not reflect into a list of specific projects and ventures. Projects recently gained fundamental importance for the development and survival of the organization. The purpose of this article is to present the place and importance of the project in a strategic approach to the management of the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gasik S., Meta-model dojrzałości zarządzania projektami, http://www.sybena.pl/ dokumenty/MD-Meta-model-dojrzalosci-zarzadzania-projektami-V1.0.pdf.
 2. Grudzewski W.M., Hejduk J.K., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008.
 3. Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000.
 4. Martinsuo M., Lehtonen P., Role of Single-project Management in Achieving Portfolio Management Efficiency, "International Journal of Project Management" 2007, no. 25.
 5. Mochal T., Guzik M., Lis T., Drop W., Zarządzanie projektami: przełamywanie barier, "Harvard Business Review Polska" 2010, nr 88.
 6. Nicholas J.M., Steyn H., Zarządzanie projektami. Zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 7. Niedbała B., Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 8. Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2012.
 9. Raynor M.E., Paradoks strategii, Studio Emka, Warszawa 2007.
 10. Sońta-Drączkowska E., Zarządzanie wieloma projektami, PWE, Warszawa 2012.
 11. The Standard For program Management - Third Edition, PMI, 2008.
 12. Verzuch E., The Portable MBA in Project Management, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2003.
 13. Walczak W., Znaczenie i rola projektów w zarzadzaniu współczesnymi organizacjami, "Współczesna Ekonomia" 2010, nr 1.
 14. Zarządzanie projektami w organizacji, red. K. Janasz, J. Wiśniewska, Difin, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu