BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nitkiewicz-Jankowska Anna (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Szromek Adam R (Politechnika Śląska)
Tytuł
Szlak zabytków techniki województwa śląskiego jako czynnik aktywizacji turystycznej w aglomeracji Górnego Śląska
Industrial Monuments Route of the Silesian Province as a Factor of Tourism Promotion in the Upper Silesian Agglomeration
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 3(19), s. 99-112, rys., tab.
Słowa kluczowe
Aktywność turystyczna, Zabytki, Turystyczne atrakcje
Tourist activity, Monuments, Tourist attraction
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Górny Śląsk
Upper Silesia
Abstrakt
Województwo śląskie wyróżnia się pod tym względem zarówno zagęszczeniem obiektów (1,21 obiektów na 100 km2, ustępuje jedynie województwu dolnośląskiemu, gdzie na 100 km2 przypada 1,25 obiektów)4, jak i formą zorganizowania ruchu turystycznego w obiektach poprzemysłowych. Ranga znajdujących się na tym terenie zabytków pozwoliła na opracowanie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (SZTWŚ). Celem opracowania jest charakterystyka Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego i próba odniesienia ruchu turystycznego w wybranych obiektach turystyki poprzemysłowej do wielkości ruchu turystycznego w uprzemysłowionych regionach województwa śląskiego. Do analizy przypadku wybrano dwa obiekty, które posiadając porównywalną atrakcyjność historyczną jako zabytki turystyki poprzemysłowej, prezentują odmienne sposoby wykorzystania turystycznego oraz przyciągają różną liczbę odwiedzających.(fragment tekstu)

Among the many interesting types of tourism, there can also be found ones which are not only a form of physical or intellectual activity, but also a kind of travel to the past. The type of tourism that combines the mentioned features is heritage tourism, particularly its subtype called post-industrial tourism. The objective of this article is to describe the Industrial Monuments Route of the Silesian Province and to compare tourist traffi c in selected post-industrial objects to the total rate of tourist traffi c in industrialized regions of the Silesian Province. Two objects were chosen for the case study; although they have comparable historical attractiveness as monuments of post-industrial tourism, they present two different ways of tourist use and they attract different numbers of visitors. Analyses of the Industrial Monuments Route of the Silesian Province and the mentioned cases of tourist attractions allow for the conclusion that each object differs in its importance, but they all compose an important set of tourist attractions of the region. Even though the Gliwice Radio Station attracts fi ve times less visitors than the Historic Coal Mine GUIDO, the tourist value of both of these objects increases the total offer of the region to a similar extent. The synergy of objects located along the route can also be seen in the general tendency of the number of tourists as well as overnight stays in the Silesian Province.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Zappel, C.M. Hall, Selling art and history. Cultural heritage and tourism, "Journal of Tourism Studies" 1991, Vol. 2, s. 29-45.
  2. W. Nuryanti, Heritage and postmodern tourism, "Annals of Tourism Research" 1996, Vol. 23, No. 2, s. 449-460.
  3. A. Nitkiewicz-Jankowska, Turystyka przemysłowa wizytówką Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 32, Wrocław, s. 191.
  4. A. Panasiuk, Jakość produktu turystycznego jako instrument kształtowania konkurencyjności miast, w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa 2010, s. 219.
  5. V.T.C. Middeleton, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.
  6. I. i R. Szewczykowie, Szlaki turystyczne, Carta Blanca Sp. z o.o., Warszawa 2010.
  7. A. Jarczewski, Sieć dobrej woli przeciwko Wypędzeniom, Przymusowym Przesiedleniom i Deportacją. Gliwicka Klamra, "Rzeczpospolita" z dn. 09.08.2003, www.radiostacjagliwicka. republika.pl/artykuly/artykuly.htm, 23.08.2010.
  8. A.R. Szromek, Analiza egzemplifi kacji poprzemysłowego produktu turystycznego Górnego Śląska, w: Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie, red. K. Obodyński, M. Durićka, A. Nizioł, Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego oraz Podkarpackie Towarzystwo Kultury Fizycznej, Rzeszów 2009, s. 53-60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu