BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielecki Przemysław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Uniwersytet zdigitalizowany - studium socjologiczno-techniczne
The Digitized University - a Sociological and Technical Analysis
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 2(10), s. 5-11, rys., bibliogr. 52 poz.
Tytuł własny numeru
Instytucje i organizacje
Słowa kluczowe
Metody nauczania, Społeczeństwo informacyjne, Serwisy społecznościowe
Teaching method, Information society, Social networking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie zmienia się oblicze uniwersytetu, który w coraz większym stopniu przenosi swoje funkcjonowanie do Internetu. Instytucje naukowe, wraz z pracownikami i studentami, uczestniczą w "życiu" serwisów społecznościowych, korzystają ze zintegrowanych systemów informatycznych, kolektywnych usług sieciowych, telekonferencji czy pracy w chmurze obliczeniowej. Wymienione powyżej nowe technologie stanowią niewątpliwą szansę dla popularyzacji nauki, zwiększenia możliwości oddziaływania na pewne gremia (np. ludzi młodych, dla których taka forma jest zwyczajnie atrakcyjna). Cyfrowe rozwiązania generują także szereg zagrożeń, z którymi współczesny uniwersytet musi się zmierzyć. Celem pracy jest próba opisu zdigitalizowanej rzeczywistości akademickiej ze wskazaniem możliwości i ograniczeń zastosowanych rozwiązań. Struktura pracy prezentuje kolejno: wprowadzającą refleksję wokół społeczeństwa informacyjnego, objawy digitalizacji uniwersytetu, a także możliwości i ograniczenia z tego wynikające oraz syntetyczne podsumowanie. (abstrakt oryginalny)

Today the image of a university is changing, due to its increased activity on the Internet. Scientific institutions, their staff and students are involved in the "life" of social networking sites. They use integrated information systems, collective network services, teleconferencing and cloud computing. The above-mentioned new technologies are undoubtedly opportunities for popularization of science, and increasing the possibility of influence on certain groups of people (e.g. young people for whom this form is simply attractive). Digital solutions also generate a number of risks, which a modern university has to face. The aim of this paper is to describe the academic digitized reality with the possibilities and limitations of the applied solutions. The structure of the work presents: introducing of the opinion on the information society, the symptoms of the university digitization, the possibilities and limitations arising from this and a synthetic summary. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baudillard J., (2005) Symulakry i symulacja, Warszawa: Sic!
 2. Castells M., (2003) Galaktyka internetu. Refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 3. Castells M., (2013a). Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu, Warszawa: PWN.
 4. Castells M., (2013b) Władza komunikacji, Warszawa: PWN.
 5. Chmielecki P., (2011) Młody człowiek w sieci wobec nadmiaru informacji [w:] "Szkoła - Zawód - Praca" nr 2, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
 6. Chmielecki P., (2012) Internet - pomoc czy utrudnienie w pracy naukowej [w:] Grzesiak K., red., Wokół metodologii badań społecznych - głos studentów pedagogiki, Bydgoszcz: Wydawnictwo Mirosław Wrocławski.
 7. Czym jest PUW?, (2013) http://www.puw.pl/o-puw/polski-uniwersytetwirtualny [22.11.2013].
 8. Giddens A., (2008) Socjologia, Warszawa: PWN.
 9. Habermas J., (1983) Postęp techniczny i społeczny świat życia [w:] Habermas J., Teoria i praktyka. Wybór pism, Warszawa: PIW.
 10. Horoszko K., 10 najbardziej lubianych uniwersytetów na Facebooku, http://www.students.pl/studia/kultura/details/64387/10-najbardziej-lubianych-uniwersytetow-na-Facebooku [22.11.2013].
 11. http://blogjw.wordpress.com/ [22.11.2013].
 12. http://boguslawsliwerski.pl/ [22.11.2013].
 13. http://depotuw.ceon.pl/ [28.11.2013].
 14. http://fbc.pionier.net.pl/owoc [28.11.2013].
 15. http://fbc.pionier.net.pl/owoc/list-libs [22.11.2013].
 16. http://repozytorium.umk.pl/ [22.11.2013].
 17. http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/ [28.11.2013].
 18. http://scholar.google.pl/intl/pl/scholar/about.html [22.11.2013].
 19. http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/ [22.11.2013].
 20. http://socialpress.pl/wp-content/uploads/2012/05/spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe-logowanie-janrain1.png [22.11.2013].
 21. http://socialpress.pl/wp-content/uploads/2012/05/spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe-logowanie-mobile-janrain.png [22.11.2013].
 22. http://szlendak.blog.polityka.pl/informacje/ [22.11.2013].
 23. http://usos.edu.pl/ [22.11.2013].
 24. http://usos.edu.pl/usos-start [22.11.2013].
 25. http://wpolityce.pl/tagi/zybertowicz [22.11.2013].
 26. http://www.eduroam.pl/index.php?page=main&lang=pl [22.11.2013].
 27. http://www.flickr.com/photos/radiopl/9737820311/ [22.11.2013].
 28. http://www.googleappsmanagement.com/wp-content/uploads/2013/07/Google-Apps-Management-Home-Page2-e1374176051370.png [22.11.2013].
 29. http://www.home.umk.pl/~zalecki/kontakt.html [22.11.2013].
 30. http://www.opensecurityarchitecture.org/cms/images/OSA_images/patterns/08_02_Pattern_011_15_Cloud_Computing.png[22.11.2013].
 31. http://www.piotrsiuda.pl/ [22.11.2013].
 32. http://www.portalmaturzysty.pl/aktualnosci/ranking-uczelni-na-facebooku---20-najlepszych---20120328,433,1.html [22.11.2013].
 33. http://www.portalmaturzysty.pl/aktualnosci/ranking-uczelni-wyzszych-na-facebooku---50-najpopularniejszych---20120404,442,1.html [22.11.2013].
 34. http://www.puw.pl/ [22.11.2013].
 35. http://www.puw.pl/o-puw/polski-uniwersytet-wirtualny [22.11.2013].
 36. http://zybertowicz.pl/ [22.11.2013].
 37. https://dziekanat.agh.edu.pl/ [22.11.2013].
 38. https://dziekanat.uniwersytetradom.pl/WU/ [22.11.2013].
 39. https://e-dziekanat.ue.poznan.pl/ [22.11.2013].
 40. https://e-dziekanat.univ.szczecin.pl/edziekanat/index.php [22.11.2013].
 41. https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/ [22.11.2013].
 42. https://twitter.com/AndZyberto [22.11.2013].
 43. https://www.facebook.com/andrzej.zybertowicz?fref=ts [22.11.2013].
 44. https://www.facebook.com/fanpageUW?fref=ts [22.11.2013].
 45. https://www.facebook.com/glosuczelni [22.11.2013].
 46. https://www.facebook.com/piotr.siuda.7 [22.11.2013].
 47. IBM SmartCloud Enterprise, (2013) Moc obliczeniowa na żądanie[w:] http://www-05.ibm.com/pl/cloud/ [22.11.2013].
 48. Jaskuła S., (2009) Internet - od możliwości do uzależnień [w:] Konopczyński M., red., Pedagogika społeczna. Oblicza Resocjalizacji, nr 2, Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium.
 49. Kołodko G., (2009) Wędrujący świat, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 50. Krzysztofek K., Szczepański M.S., (2002) Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 51. NIST (2009), Krajowy Instytut Standaryzacji i Technologii w Stanach Zjednoczonych [za:] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie z dnia 27.09.2012 r., s. 3, przyp. 5.
 52. www.miroslaw-zelazny.pl [22.11.2013]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu