BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Taraszkiewicz Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Tytuł
Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na agroturystykę i turystykę wiejską w województwie pomorskim
The Influence of 2007-2009 Financial Crisis on Agrotourism and Tourism in Rural Areas in Pomorskie Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 3(19), s. 167-178, rys.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Turystyka wiejska, Kryzys finansowy
Agrotourism, Rural tourism, Financial crisis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Podczas prowadzenia badań zauważono wśród ankietowanych wysoką świadomość zachodzących w otoczeniu zmian i ich wpływu na sytuację ekonomiczną gospodarstwa. Większość respondentów była zdania, że światowy kryzys finansowy wpływa na turystykę międzynarodową i krajową. Natomiast w województwie pomorskim i w segmencie agroturystyki implikacje kryzysu w opinii. badanych zauważalne są w mniejszym stopniu. Jak pokazują wyniki, respondenci w większym stopniu przewidują raczej wzrost, niż spadek zainteresowania Polaków i obcokrajowców agroturystyką oraz umiarkowany wzrost wydatków turystów, co może przyczynić się do niewielkiej poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw. W obliczu kryzysu finansowego większość respondentów prognozuje ograniczenie przedsięwzięć inwestycyjnych.(fragment tekstu)

The article presents selected results achieved by the poll in the period of 29.08.2009 -30.04.2010 in Gdańsk, Stare Pole and Strzelino on people working for or managing agrotourist farms in Pomorskie Voivodeship in the aspect of 2007-2009 fi nancial crisis infl uence. The respondents presented awareness of current changes in world and domestic economy and impact of processes taking place on agrotourism. In most of the respondents' opinion crisis causes large number of results in international and domestic tourist market, though their anticipation in Pomeranian Voivodeship and in the segment of agrotourism and tourism in rural areas is on much lower level. The interviewees expect a marginal increase in foreigners' and Poles' interest and insignifi cant growth of tourists' expenditures. With optimism they predict agrotourism and rural tourist services market development, however in the time of economic slowdown and fi nancial crisis implications, most of them suspend any investment activity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Makowska, Tworzenie regionalnych produktów turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Gdańsk 2009.
  2. T. Taraszkiewicz, Rozwój potencjału turystycznego województwa pomorskiego poprzez pobudzanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 586-599.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu