BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ruszała Jerzy (Polska Fundacja Przedsiębiorczości)
Tytuł
Regionalna strategia innowacyjności jako instrument kreowania innowacyjności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty
Regional Innovation Strategy as Instrument of Creation of Innovative of Enterprise. Chosen Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 13, s. 37-44, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Strategia innowacyjna, Region, Innowacyjność przedsiębiorstw
Innovation strategy, Region, Enterprise innovation
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
W dobie globalnej gospodarki i globalnej konkurencji, przejawiającej się niemalże we wszystkich płaszczyznach życia gospodarczego, wprowadzanie innowacji staje się osią rozwoju każdej organizacji. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności oraz tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw jest zjawiskiem charakterystycznym dla współczesnej gospodarki rynkowej. Akcentowanie szerszego spojrzenia na innowacje wdrażane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widoczne jest w dokumentach opisujących kierunki rozwoju poszczególnych regionów (głównie w regionalnych strategiach innowacyjności poszczególnych województw). Bez wskazania przedsiębiorcom klarownej drogi od pomysłu do jego komercjalizacji - obejmującej zarówno obszary informacji, doradztwa, a także i finansowania innowacji - regionalna strategia innowacyjna pozostanie tylko zbiorem informacji, baz danych, systemów i wielu zespołów roboczych zajmujących się ich monitorowaniem.(fragment tekstu)

Stimulation of growth of small and medium enterprises (SME) is frequently more mentioned among these areas of economic policy, which can contribute for hard correction of socio-economic situation in many regions of Poland. Polish enterprises are weaker according staff, capital and technology than enterprises in EU. Therefore, requirement of support of SME sector is indispensable for alignment of difference among micro, small and medium enterprises in Poland and EU. Regional Innovation Strategy (RIS) is one of instrument of support SME on regional level. The article presents approach for creation of innovative of enterprise in in West Pommeranian province. Analysis of the document provokes putting of thesis, that regional government in realization RIS in West Pommeranian province can meet barriers limiting real accustom of innovations by SME. This article explains why this thesis can be reasonable.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gajewski M., Kiliański T., Szczucki J., Zasady organizacji i funkcjonowania funduszy poręczeń kredytowych, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2000.
  2. http://www.parp.gov.pl/index/more/295.
  3. Informacja bieżąca wiceprezesa Rady Ministrów ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej J. Hausnera z obrad Sejmu z 29 października 2003, www.sejm.gov.pl.
  4. Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2002.
  5. Ministerstwo Gospodarki, Przedsiębiorczość w Polsce w 2006, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006.
  6. Piasecki B., Rogut A., Stawasz E., Johnson S., Smallbone D., Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej, PARP, Warszawa 2001.
  7. Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim, ZARR SA, Szczecin 2005.
  8. Tokarski S., Główne warunki prowadzenia firmy na rynku UE, w: Integracja z Unią Europejską. Poradnik dla przedsiębiorców, red. J. Kaczurba, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000.
  9. Zakrzewska-Półtorak A., Konkurencyjność regionu a konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w: Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów, red. K. Szołka, AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu