BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzeszutko-Piotrowska Małgorzata (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Strategia bezpieczeństwa Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej - analiza z uwzględnieniem polityki morskiej
The Security Strategy of NATO and EU - the Analysis Including Marine Policy
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 2(10), s. 27-34, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Instytucje i organizacje
Słowa kluczowe
Polityka morska, Polityka bezpieczeństwa, Spory międzynarodowe, Polityka międzynarodowa
Maritime policy, Security policy, International disputes, International politics
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku, Unia Europejska (UE)
North Atlantic Treaty Organization (NATO), European Union (EU)
Abstrakt
Proliferacja broni masowego rażenia jest potencjalnie dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej. Aktualnie następuje nowy okres zwiększenia wyścigu zbrojeń, również na Bliskim Wschodzie. Kluczowym niebezpieczeństwem mogą być ataki przy użyciu materiałów radiologicznych, a także zastosowanie technologii rakietowych. Dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państw w UE jest wykorzystanie broni masowego rażenia przez grupy terrorystyczne. Na bezpieczeństwo NATO i UE wpływają bezpośrednio i pośrednio konflikty zbrojne na świecie. UE za szczególnie ważne uznaje m.in. opracowanie europejskiej strategii w tematyce badań naukowych środowiska morskiego, zorganizowanie europejskiej sieci centrów doskonałości badań morskich. Celem NATO jest zapobieganie narastaniu nieporozumień między państwami z przeciwległych brzegów Morza Śródziemnego oraz umacnianie poczucia bezpieczeństwa wszystkich państw regionu. (abstrakt oryginalny)

The proliferation of weapons of mass destruction is potentially a threat to the security of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the European Union. Currently, followed by a new period of increasing arms race, also in the Middle East. A significant danger may be attacks using radiological materials, and the use of missile technology. A major threat to the security of states in the EU is the use of weapons of mass destruction by terrorist groups. On the security of NATO and the EU directly and indirectly affected by armed conflicts in the world. The EU recognizes the particular importance include development of a European strategy for research of the marine environment, organize a European network of centers of excellence in marine research. The purpose of NATO is to prevent the accumulation of misunderstandings between the opposite shores of the Mediterranean Sea and the strengthening of the sense of security of all states in the region. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak A., (2008) Kształtowanie się tożsamości narodowej wspólnot autonomicznych w Hiszpanii, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 2. Bailes A., (2004) The European Security Strategy. An Evolutionary History, "SIPRI Policy Paper" No. 10, Sztokholm: Stockholm International Peace Research Institute.
 3. Balcerowicz B., (2006) Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 4. Biscop S., (2004) The European Security Strategy. Implementing a Distinctive Approach to Security, Brussels: Royal Institute for International Relations.
 5. Declaration on combating terrorism - European Council, Brussels, 25 March 2004, Dok. 7906/04 JAI 100 ECOFIN 107 TRANS 145 RELEX 123 ECO 73 PESC 208 COTER 20 COSDP 142.
 6. Dz. U. z 2009 r. nr 203, poz. 1569.
 7. Dz. Urz. UE 2008 C 115.
 8. www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_27433.htm [21.01.2014].
 9. Huntington P., (1997) Zderzenie cywilizacji, Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 10. Januszkiewicz W., (2012) Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej a polska gospodarka morska w perspektywie 2020 roku, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej", nr 33.
 11. Jasiński F., Narojek M., Rakowski P., (2006) Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty współpracy antyterrorystycznej w Unii Europejskiej w kontekście Polski jako państwa członkowskiego, Warszawa: Centrum Europejskie - Natolin.
 12. Jehl D., (2004) Iran reportedly working on longer-range missile, "International Herald Tribune", December 3.
 13. Kagan R., (2002) Kowboje i barmani, "Gazeta Wyborcza" z 17 sierpnia 2002 r.
 14. Kagan R., (2003) Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Warszawa: Studio EMKA.
 15. Kamiński A.Z., red., (2008) Polityka bez strategii. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 16. Kapuściński R., (2007) Rwący nurt historii, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 17. Kolodziej E., (2005) Security and International Relations, UK: Cambridge University Press.
 18. Koziej S., (2006) Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI w., Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 19. Kuźmicki S., Pierzyński A., (2005) Sojusznicza operacja morska Active Endeavour, VIII Konferencja Morska, Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem, Gdynia.
 20. Kuźniar R., red., (2005) Porządek międzynarodowy u progu XXI w., Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 21. Makowski A., (2000) Siły morskie współczesnego państwa, Gdynia: Wydawnictwo Impuls Plus Consulting.
 22. Nation R.C., (2004) Regional Studies in a Global Age [w:] Bartholomes J.B. Jr., red., U.S. Army War College Guide to National Security Policy and Strategy, Carlisle.
 23. Pierzyński A., (2004) Wybrane elementy nowej polityki żeglugowej NATO, a ich wykorzystanie w bieżącej działalności operacyjnej, Gdynia.
 24. Secure Europe in a Better World; European Security Strategy, (2003) Bruksela.
 25. Zięba R., (2005) Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu