BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowski Romuald (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Zarządzanie ruchem turystycznym na obszarach chronionych na przykładzie Puszczy Knyszyńskiej
Tourism Management in Protected Areas Based on an Example Knyszyn Forest
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 3(19), s. 179-190, rys.
Słowa kluczowe
Zarządzanie turystyką, Obszary chronione, Ruch turystyczny
Tourism management, Protected area, Tourist movement
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Puszcza Knyszyńska
Knyszyńska Forest
Abstrakt
W niniejszym artykule zaproponowano działania zmierzające do rozwoju turystyki i zwiększenia liczby turystów na terenie Puszczy Knyszyńskiej (park krajobrazowy, obszar Natura 2000, ponad 20 rezerwatów przyrody). Działania te mają służyć poprawie dostępności tego terenu, a jednocześnie uwzględniać potrzebę ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych. Ich celem jest sprzyjanie kanalizowaniu ruchu turystycznego poprzez kierowanie turystów na wyznaczone w terenie szlaki turystyczne, wyposażone w odpowiednią infrastrukturę turystyczną.(fragment tekstu)

Knyszyn Forest is under pressure from the strong infl uence of agglomeration of Bialystok. Neighborhood to the largest city in the north-eastern Poland becomes a stimulus for intensive tourism, which requires adequate prevention such as a planned development of tourism infrastructure. At the same time it is important that these activities improve the accessibility of the area for tourists. The article discusses the approach to tourism development in valuable natural areas, which also takes into account the need to protect existing natural and cultural resources.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Kiryluk, Formy turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, w: Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, WSE Białystok 2005, s. 86-99.
  2. 2 R. Ziółkowski, M. Jalinik, Obszary chronione produktem turystycznym, w: Konkurencyjność produktów turystycznych, red. M. Jalinik, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009, s. 36-47.
  3. R. Kurczewski, A. Machnik, Aktywna ochrona przyrody wyzwaniem dla turystyki, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia, red. B. Raszka, S. Bosiacki, AWF Poznań 2006, s. 373-377.
  4. Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, red. S. Bosiacki, AWF Poznań 2008.
  5. Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. M. Jalinik, Politechnika Białostocka, Białystok 2010.
  6. M. Smoleński, Turystyka w parkach narodowych Polski, w: Praktyczne aspekty rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach przyrodniczo cennych, red. R. Ziółkowski, Politechnika Białostocka, Białystok 2006, s. 35-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu