BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żegleń Patrycja (University of Rzeszów, Poland)
Tytuł
An Influence of Public-Private Partnership (PPP) on Economy Development by Example on the Podkarpacie Region, Poland
Wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) na rozwój gospodarki na przykładzie województwa podkarpackiego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 1(17), s. 313-326, rys., tab.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Rozwój gospodarczy regionów
Public-Private Partnerships (PPP), Economic development of regions
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
W opracowaniu poruszone zostały kwestie związane z gospodarką województwa podkarpackiego w odniesieniu do koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Przemyślenia poparte zostały wynikami badań empirycznych, przeprowadzonych w 2008 roku na obszarze tego województwa. Badania dotyczyły perspektyw i możliwo-ści zastosowania idei PPP do rozwoju turystyki w Polsce, na przykładzie województwa podkarpackiego, a zwłaszcza jego najbardziej atrakcyjnych turystycznie powiatów.(abstrakt oryginalny)

The author of the article took up issues connected with the economy of Podkarpa-cie Region with reference to Public-Private Partnership (PPP). The reflections were supported with empirical research conducted in 2008 in Podkarpackie Vovoideship. The research concerned perspectives and possibilities of using PPP formula to tourism de-velopment in Poland by example on the Podkarpacie Region. The most tourist attractive districts were underlined.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Public-Private Partnership: New Opportunities for Meeting Social Needs, ed. H. Brooks, L. Liebman, C.S. Schelling, Bellinger, Cambridge 1984.
  2. R. Wettenhall, The Rhetoric and Reality of Public-Private Partnerships, "Public Organization Review: A Global Journal" 2003, vol. 3, pp. 77-107.
  3. B.H. Tress, Using public-private partnerships to fund hotel development projects. Henry Stuart Publications 1479-1110, "Journal of Retail&Leisure Property" 2003, vol. 3, No. 1, pp. 21-31.
  4. P. Vaillancourt-Rosenau, The Strengths and Weaknesses of Public-Private Policy Part-nerships, in: Public-Private Policy Partnerships, The MIT Press, Cambridge, London 2000, pp. 219-223.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu